,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეებზე გამოყოფილი საავტომობილო საწვავის ხარჯების განაწილების თაობაზე“ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2023 წლის 29 დეკემბრის Nბ37.3723363001 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება საწვავი ცვლილება

 

 

მსგავსი სტატიები