ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

სამანდატოს სამოქმედო გეგმა

დანართი:

სამანდატოს სამოქმედო გეგმა danarti

 

მსგავსი სტატიები