ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება – 2019 წელი II კვარტალი

#დასახელებამდებარეობასაკადასტრო კოდიმიწის ფართი კვმძირ. შენობის ფართი კვმ
1არასასოფლო მიწა, შენობით სოფ. ბოხვაური26.17.13.11827041
2არასასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. გურიანთა26.06.25.21848
3არასასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ლიხაური26.16.19.14150
4არასასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. შრომა26.02.22.023500
5არასასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური26.25.08.111240
6არასასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ძიმითი26.10.20.024150
7არასასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ოზურგეთი26.12.21.06471
8არასასოფლო მიწა, შენობით სოფ. მერია26.05.38.0181323592
9სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. შრომა26.02.23.0562114
10სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. შრომა26.02.23.0571200
11სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. მერია26.05.21.06333046
12სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. მერია26.05.39.095800
13სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. ძიმითი26.10.20.0181995
14სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. ჭანიეთი26.15.08.09942000
15სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. ჭანიეთი26.15.08.1173270
16სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. გურიანთა26.06.18.042500
17სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. გურიანთა26.06.26.0881800
18სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. ვაკიჯვარი26.21.17.2121503
19სასოფლო-სამეურნეო მიწაგარე  სავარგულ26.36.24.0471800
20სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. ლიხაური26.16.16.06442300
21სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. ლიხაური26.16.17.1807000
22სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. ლიხაური26.16.16.07130000
23სასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ნასაკირალი26.29.28.2221514
24სასოფლო-სამეურნეო მიწასოფ. ბაილეთი26.07.13.0355785
25სასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ლაითური26.25.12.1011500
26სასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ლაითური26.25.13.1536727
27სასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ლაითური26.25.13.15410330
28სასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ლაითური26.25.13.15911252
29სასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ლაითური26.25.13.1605198
30სასოფლო-სამეურნეო მიწადაბა ლაითური26.25.13.1624144

 

 

მსგავსი სტატიები