ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

ბრძანება აგვისტო - საკრებულოს წევრის ხარჯი
დანართი აგვისტოს თვის ხარჯების ცხრილი

მსგავსი სტატიები