კომისიების სხდომები

საკრებულოს კომისიებმა, მიმდინარე წელს, ბოლო სხდომები 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვას დაუთმეს.
ინფრასტრუქტურის, აგრარულ საკითხთა და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიების წევრებმა მომდევნო წლის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია აღმასრულებელი ორგანოსგან მოისმინეს.
საკრებულოს წევრების მიერ წარმოდგენილი შენიშვნების, წინადადებების, რეკომენდაციებისა და დასკვნების სხდომაზე განხილვისა და შეჯერების საფუძველზე მომზადდა დასკვნები, რომლებიც გასათვალისიწნებლად საკრებულოს წარედგინება.
აღნიშნულ შენიშვნებსა და რეკომენდაციებზე, მერიის მხრიდან პოზიციას საკრებულოს წევრები კიდევ ერთხელ ბიუროს სხდომაზე მოისმენენ.
წარმოდგენილი პროქტით 2021 წლი ბიუჯეტი 25 104,0 ათასი ლარით განისაზღვრა.

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი