ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

dad_2021_2

დადგენილება 2-ის დანართი 1-2

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი