შ . პ . ს . მუნიციპალური ტრანსპორტი

✓ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შ.პ.ს. „მუნიციპალური ტრანსპორტი“ ემსახურება
ხუთ სოფელს  (ლიხაური, შემოქმედი, ვაკიჯვარი, ასკანა) მგზავრთა გადაყვანას დაბალი
ტარიფებით.

✓ ასევე ემსახურება ორ დაბას (ლაითური, ნარუჯა) საჯარო სკოლის
პედაგოგების გადაყვანას.

შ . პ . ს . მუნიციპალური ტრანსპორტის საკონტაქტო ნომერი:

  599 11 05 52