ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

64 gankarguleba 2020 3012

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი