ბიუჯეტის 2021 წლის II კვარტლის ანგარიში

I კვარტლის ანგარიში 2021 პრიორიტეტების შესაბამისად

2021 წლის 6 თვის ანგარიშები

შემოსავლები ხაზინიდან

შესრულება 1,07,2021 წელი

ხარჯი მე-2 კვარტალი ხაზინიდან

მსგავსი სტატიები