ცნობა ადმინისტრაციული წარმოების მიმდინარეობის შესახებ

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში , შრომის ადმინისტრაციულ ერთეულში მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში წარდგენილ N 902018065933 სარეგისტრაციო განცხადებას თანდართულ საკადასტრო აგეგმვით/აზომვით ნახაზზე ასახული სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საკარმიდამო ან/და საოჯახო მეურნეობის მოსაწყობად გაცემის ფაქტის დასადგენად.

უძრავი ნივთის რეგისტრაციით დაინტერესებული პირი:

ნუგზარ ქარჩავა. უძრავი ნივთის ფართობი 2751 კვ.მ

უძრავი ნივთის მისამართი და საკადასტრო კოდი : ოზურგეთი, შრომა 26.02.17.131

უძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერება ჩატარდება: 2021 წლის 27 სექტემბერს 15:25 საათზე

ყველას აქვს უფლება წარმოადგინოს წერილობითი მოსაზრება საჯარო გაცნობისთვის  წარდგენილ  დოკუმენტებსა  და  გარემოებებთან  დაკავშირებით, ინფორმაციის საჯარო გაცნობისთვის გამოქვეყნებიდან 14 სამუშაო დღის ვადაში შრომის ადმინისტაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელთან.

დანართი:     საკადასტრო     ბლოკის     სიტუაციური     ნახაზი,     სადაც     მდებარეობს სარეგისტრაციო მიწის ნაკვეთი (ამავე ნაკვეთის მონიშვნით) 1 გვერდი

კონსტანტინე ხომერიკი

შრომის ადმინისტრაციული ერთეული-მერის წარმომადგენელი

90201806593313414501

 

 

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი