ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის ოქმი

ოქმი_ბიურო_2021_1 151221

მსგავსი სტატიები