ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე

br_2022_13 2202

 

 

მსგავსი სტატიები