ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

gan_2022_23 2303

დანართი:

განკარგულებაN23-ის დანართი
განკარგულებაN23-ცნობა

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი