ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

gan_2022_25 3103

დანართი:

განკარგულებაN25-ის დანართი

 

 

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი