ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება - საპრივატიზაციო ნუსხის პროექტი.-საკრ
ნუსხა. 30.08.2022

მსგავსი სტატიები