ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება - საპრივატიზაციო ნუსხის პროექტი -3.do
ნუსხა 2 - ახ

მსგავსი სტატიები