ქ. ოზურგეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის (დოლიძის და ბოლქვაძის ქუჩები) რეაბილიტაციის საპროექტო იდეის მოწონების თაობაზე

gan_2021_41 3007

დანართი:

განკარგულება 41-ის დანართი

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი