ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება - საპრივატიზაციო ნუსხის პროექტი
ნუსხა 1

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი