საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა გაიმართა.
კომისიის წევრებმა ინფორმაცია მოისმინეს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის მე-4 კვარტლის გეგმის შესრულების ანგარიშის შესახებ.
საკრებულოს წევრებმა დადებითი დასკვნა შეიმუშავეს და მიზანშეწონილად მიიჩნიეს აღნიშნული საკითხი წარდგენილ იქნას ბიუროსა და საკრებულოს სხდომებზე განხილვისა და ცნობად მიღების მიზნით.

მსგავსი სტატიები