ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

 

 

მსგავსი სტატიები