ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის დასკვნა

დასკვნა 17 მარტი ბექა ინფრასტუქურა

 

 

მსგავსი სტატიები