მერის მოადგილე

სახელი და გვარი: ნათია გოლიაძე
დაბადების ადგილი: ბათუმი
დაბადების თარიღი: 05.11.1976
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
უცხო ენები: რუსული
ვებგვერდი: http://ozurgeti.mun.gov.ge/
განათლება და კვალიფიკაცია
პერიოდი: 2022-დან დღემდე
დამსაქმებელი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია
დაკავებული თანამდებობა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე
პერიოდი: 2002-2003
საგანმანათლებლო დაწესებულება: შ.პ.ს. „უნიდენტი“
მინიჭებული ხარისხი/კვალიფიკაცია: თერაპიული სტომატოლოგი (რეზიდენტურა)
პერიოდი: 1995-1998
საგანმანათლებლო დაწესებულება: თბილისის სამედიცინო აკადემია“
მინიჭებული ხარისხი/კვალიფიკაცია: ექიმი-სტომატოლოგი
სერტიფიკატები:
2002 წ. სახელმწიფო სერტიფიკატი ნებადართული სპეციალობა ზოგადი პროფილი – ექიმი სტომატოლოგი
2004 წ. სახელმწიფო სერტიფიკატი ნებადართული სპეციალობა – თერაპევტი სტომატოლოგი

მსგავსი სტატიები