მერის მოადგილე

სახელი და გვარი: ნიკა ბოლქვაძე
დაბადების ადგილი: ოზურგეთი
დაბადების თარიღი: 13.12.1984
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
განათლება: უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი
სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა
მინიჭებული ხარისხი: მაგისტრი
სამსახურეობრივი საქმიანობა
პერიოდი: 2022-დან დღემდე
დამსაქმებელი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია
დაკავებული თანამდებობა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

მსგავსი სტატიები