სოფელ მერიაში პლასტმასის ნარჩენების აღდგენის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე დამატებითი ინფორმაცია

სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში შ.პ.ს „პლასტიკ ადიოსის“ მიერ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მერიაში პლასტმასის ნარჩენების აღდგენის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე დამატებითი ინფორმაცია

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი- პლასტმასის ნარჩენების აღდგენის საწარმო

 

529_ცენტრს - დამატებით წარმოდგენილთან დაკავშირებით

 

529_7440_01.6მინდობილობა-Power of attorney. (3) (1)

 

529_7440_ზდგ - პლასტიკ ადიოს.03.08.2023

 

529_7440_შენიშვნებზე რეაგირების ცხრილი

 

529_7440_7440

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი