საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2023 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტის მოწონების თაობაზე

13.1 განკარგულების პროექტი-მოწონების შესახებ

დანართი:

საკრებულოს_მოწონებაზე_დანართი_N5_მზა_პროექტები_18,08,23

 

 

მსგავსი სტატიები