საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2023 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტის მოწონების თაობაზე

7.1 განკარგულების პროექტი-მოწონების შესახებ

დანართი:

7.1 განკარგულების პროექტი danarti

 

მსგავსი სტატიები