შპს „ნერგის“ მიერ წარდგენილი დაბა ლაითურში სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის ანგარიში, ასევე, თანდართული დოკუმენტაცია

სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოში“ გზშ-ის პროცედურის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით, შპს „ნერგის“ მიერ წარდგენილი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ლაითურში სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის ანგარიში, ასევე, თანდართული დოკუმენტაცია:

 

შპს ნერგი-სამელიორაციო სისტემა

 

804_სამუშაო დოკუმენტი

 

804_8844_8844

 

804_8844_სქრინინგის შეფასება (ხარვეზის გასწორება).

მსგავსი სტატიები