,,გარე რეკლამის განთავსების სანებართვო მოწმობის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმისა და ამ ფორმის გამოყენების, აღრიცხვა- ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

განკარგულება 34

დანართი:

განკარგულება_34-ის_დანართი_1_ცნობა

 

განკარგულება_34-ის_დანართი_2

 

 

მსგავსი სტატიები