ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მორიგი სხდომის ოქმი

sakrebulos 2020w.oqmi 15

მსგავსი სტატიები