ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა

2021 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი

2021ბიუჯეტი

განმარტებითი-ბარათი 2021

2021 ბიუჯეტის პროექტი ა.(ა) იპ და შ.პ.ს

 

2021 წ. ბიუჯეტის პროექტის განხილვის გრაფიკი -

მსგავსი სტატიები