განკარგულებები

2019 განკარგულებები2018 განკარგულებები2017 განკარგულებები2016 განკარგულებები2015-2010 განკარგულებები
სათაურიდოკუმენტის ტიპიდოკ.ნომერითარიღიგადმოსაწერი ლინკი 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება101, 9, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1განკარგულება101, 9, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება201, 9, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ - დანართიგანკარგულება201, 9, 2019გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთში გაბრიელ ეპისკოპოსის ქ.N3 მდებარე 65.90 კვ.მ. უძრავი
ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ
განკარგულება301, 9, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება401, 9, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართიგანკარგულება401, 9, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის
შესახებ“
განკარგულება501, 22, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ დანართი 1განკარგულება501, 22, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ დანართი 2განკარგულება501, 22, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი
ქონებების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება601, 22, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი
ქონებების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება601, 22, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება701, 22, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება701, 22, 2019გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთში გაბრიელ ეპისკოპოსის ქ.N3 მდებარე 36.2 კვ.მ. უძრავი
ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ
განკარგულება801, 22, 2019გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება903, 13, 2019გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება903, 13, 2019გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება903, 13, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური
დებულების დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება1003, 13, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური
დებულების დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება1003, 13, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური
დებულების დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება1003, 13, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა (ოჯახთა)
საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ“
განკარგულება1103, 13, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა (ოჯახთა)
საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება1103, 13, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა (ოჯახთა)
საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება1103, 13, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება1203, 13, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება1203, 13, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება1203, 13, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი
ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება1303, 13, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი
ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება1303, 13, 2019გადმოწერეთ
დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ზღვის სანაპიროზე არსებულ გასასვლელისათვის ,,ნიკოლოზ ქარცივაძის“ სახელის მინიჭების შესახებგანკარგულება1403, 13, 2019გადმოწერეთ
დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ზღვის სანაპიროზე არსებულ გასასვლელისათვის ,,ნიკოლოზ ქარცივაძის“ სახელის მინიჭების შესახებ - დანართი 1განკარგულება1403, 13, 2019გადმოწერეთ
დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ზღვის სანაპიროზე არსებულ გასასვლელისათვის ,,ნიკოლოზ ქარცივაძის“ სახელის მინიჭების შესახებ - დანართი 2განკარგულება1403, 13, 2019გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო,
იურდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის
დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება1503, 13, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის
დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება1603, 13, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის
გეგმის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება1703, 13, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის
გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება1703, 13, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წელს, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე“განკარგულება1803, 13, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წელს, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე“ - დანართიგანკარგულება1803, 13, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წელს სტიქიის პრევენციის მიზნით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან,
განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების
მოწონების თაობაზე“
განკარგულება1903, 13, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წელს სტიქიის პრევენციის მიზნით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან,
განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების
მოწონების თაობაზე“ - დანართი
განკარგულება1903, 13, 2019გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთში მ.კოსტავას ქ.N1 მდებარე 46.2 კვ.მ. უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება2003, 13, 2019გადმოწერეთ
სოფლის მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებგანკარგულება2103, 26, 2019გადმოწერეთ
სოფლის მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ - დანართიგანკარგულება2103, 26, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის
თანხმობის მიცემის შესახებ
განკარგულება2204, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებგანკარგულება2304, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ - დანართიგანკარგულება2304, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩის “გურიის ქუჩა“ -ის სახელის მინიჭების შესახებ
განკარგულება2404, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩის “გურიის ქუჩა“ -ის სახელის მინიჭების შესახებ - დანართი
განკარგულება2404, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შრომის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩისათვის ,,ჩირეს“- სახელის მინიჭების შესახებ
განკარგულება2504, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შრომის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩისათვის ,,ჩირეს“- სახელის მინიჭების შესახებ - დანართი
განკარგულება2504, 3, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობის რეგულირების წესის დადგენის
შესახებ“
განკარგულება2604, 3, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობის რეგულირების წესის დადგენის
შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება2604, 3, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობის რეგულირების წესის დადგენის
შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება2604, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების
წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება2705, 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების
წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1
განკარგულება2705, 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების
წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2
განკარგულება2705, 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების
წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ - დანართი 3
განკარგულება2705, 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წელს, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე“განკარგულება2805, 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წელს, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე“ - დანართიგანკარგულება2805, 1, 2019გადმოწერეთ
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი-მერცხალი“-ს (ს/კ.437064515) ლიკვიდაციის მიზანშეწონილობაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება2905, 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის
თანხმობის მიცემის შესახებ
განკარგულება3005, 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის დავით მდინარაძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებგანკარგულება3106, 5, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთში ვიქტორ დოლიძის ქუჩაზე მდებარე 380 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“
განკარგულება3206, 5, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება3306, 5, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება3406, 5, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება3406, 5, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება3406, 5, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 3
განკარგულება3406, 5, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ბალანსზე რიცხული ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზირებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება3506, 5, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ბალანსზე რიცხული ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზირებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება3506, 5, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ბალანსზე რიცხული ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზირებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება3506, 5, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ბალანსზე რიცხული ქონების ინვენტარიზაციისა და ამორტიზირებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 3განკარგულება3506, 5, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება3606, 5, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება3606, 5, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება3606, 5, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 3
განკარგულება3606, 5, 2019გადმოწერეთ
,,მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება3706, 5, 2019გადმოწერეთ
,,მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება3706, 5, 2019გადმოწერეთ
,,მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება3706, 5, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დვაბზუს ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩის ,,განთიადი“-ს სახელის მინიჭების შესახებ
განკარგულება3806, 5, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დვაბზუს ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩის ,,განთიადი“-ს სახელის მინიჭების შესახებ - დანართი
განკარგულება3806, 5, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩის „მიხეილ ჭანუყვაძის“ სახელის მინიჭების შესახებ
განკარგულება3906, 5, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩის „მიხეილ ჭანუყვაძის“ სახელის მინიჭების შესახებ - დანართი
განკარგულება3906, 5, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წელს, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე“განკარგულება4006, 5, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019 წელს, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე“ - დანართიგანკარგულება4006, 5, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,სსიპ საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“-ს სასწრაფო სამედიცინ დახმარებისათვის ასაშენებელი შენობის პროექტის მოწონების თაობაზეგანკარგულება4106, 25, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,სსიპ საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“-ს სასწრაფო სამედიცინ დახმარებისათვის ასაშენებელი შენობის პროექტის მოწონების თაობაზე - დანართიგანკარგულება4106, 25, 2019გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ“განკარგულება4207, 3, 2019გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება4207, 3, 2019გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება4207, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი
ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება4307, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი
ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება4307, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება4407, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება4407, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება4507, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება4507, 3, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის
დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება4607, 3, 2019გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის,
ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის
პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება4707, 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების
სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
განკარგულება4807, 3, 2019გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთში მერაბ კოსტავას ქ. N1 მდებარე ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული 83 კვ.მ.ფართის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება4907, 3, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება5007, 3, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება5007, 3, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება5007, 3, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 3განკარგულება5007, 3, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციისა და მერიის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“განკარგულება5107, 3, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციისა და მერიის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება5107, 3, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციისა და მერიის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება5107, 3, 2019გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთში გურამიშვილისა და რუსთაველის ქუჩების კვეთაზე შუქნიშნის
განთავსების ორგანიზების შესახებ
განკარგულება5208, 7, 2019გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთში გურამიშვილისა და რუსთაველის ქუჩების კვეთაზე შუქნიშნის
განთავსების ორგანიზების შესახებ - დანართი
განკარგულება5208, 7, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულში (შეკვეთილში) ადგილობრივი მნიშვნელობის გზაზე საგზაო ნიშნების განთავსების ორგანიზების შესახებგანკარგულება5308, 7, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულში (შეკვეთილში) ადგილობრივი მნიშვნელობის გზაზე საგზაო ნიშნების განთავსების ორგანიზების შესახებ - დანართი განკარგულება5308, 7, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების
სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
განკარგულება5408, 7, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება5508, 7, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება5508, 7, 2019გადმოწერეთ
,,სსიპ საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“-ს სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისათვის ასაშენებელი შენობის პროექტის მოწონების თაობაზე“განკარგულება5608, 7, 2019გადმოწერეთ
,,სსიპ საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი“-ს სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისათვის ასაშენებელი შენობის პროექტის მოწონების თაობაზე“ - დანართიგანკარგულება5608, 7, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის ,,ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმით“ გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება5708, 7, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ დებულების დამტკიცების შესახებ“განკარგულება5809, 4, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ დებულების დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება5809, 4, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ დებულების დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება5809, 4, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება5909, 4, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების
სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“
განკარგულება6009, 4, 2019გადმოწერეთ
,,ევროპის მუნიციპალიტეტთა და რეგიონთა საბჭოს მიერ მიღებული „ევროპული
ქარტია ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის შესახებ“
შეთანხმებაზე ხელმოწერის და მასზე შეერთების შესახებ“
განკარგულება6109, 4, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქველმოქმედო ასოციაცია გურია“ -სთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ
განკარგულება62September 19, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების წესის დამტკიცების თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებგანკარგულება63September 19, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების წესის დამტკიცების თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებგანკარგულება63September 19, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების წესის დამტკიცების თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებგანკარგულება63September 19, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება64September 25, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება64September 25, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად და საჯარო ინფორმაციის ბეჭდური სახით გამოქვეყნების წესის, პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ “ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებგანკარგულება65September 27, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად და საჯარო ინფორმაციის ბეჭდური სახით გამოქვეყნების წესის, პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ “ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებგანკარგულება65October 1, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად და საჯარო ინფორმაციის ბეჭდური სახით გამოქვეყნების წესის, პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ “ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებგანკარგულება65October 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
განკარგულება66October 2, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძონების სარგებლობის უვლებით გაქაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთხის თანფმობის მიცემის შესაფებ
განკარგულება67October 2, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება68October 2, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება68October 2, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება69October 3, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება70October 3, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება70October 3, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება70October 11, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება70October 12, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
განკარგულება71October 13, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება72October 14, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება72October 15, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება72October 16, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება72October 17, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება73October 18, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება73October 19, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება73October 20, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება74October 21, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება74October 22, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება74October 23, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება75October 24, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება75October 25, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება75October 26, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება76October 27, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება76October 28, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება76October 29, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება77October 30, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება77October 31, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება77November 1, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება78November 2, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება78November 3, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება78November 4, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება79November 5, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება79November 6, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება79November 7, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება80November 8, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება80November 9, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება80November 10, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის ,,ღია მმართველობა საქართველოს 2018- 2019 წლების სამოქმედო გეგმით“ გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებგანკარგულება81November 11, 2019გადმოწერეთ
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტის მოწონების თაობაზეგანკარგულება82November 12, 2019გადმოწერეთ
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტის მოწონების თაობაზეგანკარგულება82November 13, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება83November 14, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება83November 15, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება84November 16, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება84November 17, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება84November 18, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება84November 19, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება85November 20, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება85November 21, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება85November 22, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება85November 23, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ქუჩის ,,პალმების ქუჩა“ -ის სახელის მინიჭების შესახებგანკარგულება86November 24, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე ქუჩის ,,პალმების ქუჩა“ -ის სახელის მინიჭების შესახებგანკარგულება86November 25, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებგანკარგულება87November 26, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებგანკარგულება87November 27, 2019გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებგანკარგულება87November 28, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება88November 29, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება88November 30, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება89December 1, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება89December 2, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების 2019-2022 წლების სტრატეგიისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის განხორციელების 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება90December 3, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების 2019-2022 წლების სტრატეგიისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის განხორციელების 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება90December 4, 2019გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების 2019-2022 წლების სტრატეგიისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის განხორციელების 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება90December 5, 2019გადმოწერეთ
სათაურიდოკუმენტის ტიპინომერითარიღიგადმოსაწერი ლინკი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან საზოგადოებრივი დარბაზის შექმნის თაობაზეგანკარგულება101, 12, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის
და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N17
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე
განკარგულება201, 12, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის
და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N17
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე - დანართი 1
განკარგულება201, 12, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის
და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N17
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე - დანართი 2
განკარგულება201, 12, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების
მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
განკარგულება301, 12, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების
მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 1
განკარგულება301, 12, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების
მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 2
განკარგულება301, 12, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ
პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების შეთანხმების შესახებ
განკარგულება401, 12, 2018გადმოწერეთ
2017 წელს გაუქმებული ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისა და ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მიმართ რეორგანიზაციის განხორციელების მიზნით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ
განკარგულება501, 12, 2018გადმოწერეთ
საკრებულოს წევრის მიერ მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების ყოველთვიური ლიმიტისა და თითოეული მოვალეობის
შესრულებისათვის ხარჯების მაქსიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
განკარგულება602, 7, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საზოგადოებრივი დარბაზის
დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე
განკარგულება702, 7, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საზოგადოებრივი დარბაზის
დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე - დანართი 1
განკარგულება702, 7, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საზოგადოებრივი დარბაზის
დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე - დანართი 2
განკარგულება702, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ შექმნისა და პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება802, 7, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება902, 7, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 1განკარგულება902, 7, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 2განკარგულება902, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 1%-ის მიერ პეტიციის სახით ინიციირებული ,,მოსამზადებელი ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის“ - შემუშავებისა და შესწავლის მიზნით საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის მიზანშეწონილობის შესახებგანკარგულება1002, 28, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება1102, 28, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 1განკარგულება1102, 28, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 2განკარგულება1102, 28, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურიანთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე N6 ქუჩისათვის თამაზ მალაზონიას სახელის მინიჭების შესახებგანკარგულება1203, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურიანთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე N6 ქუჩისათვის თამაზ მალაზონიას სახელის მინიჭების შესახებ - დანართიგანკარგულება1203, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ლაითურის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩის ,,ჯემალ დუმბაძის“ სახელის მინიჭების შესახებ
განკარგულება1303, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ლაითურის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩის ,,ჯემალ დუმბაძის“ სახელის მინიჭების შესახებ - დანართი
განკარგულება1303, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიხაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩის ,,ექვთიმე თაყაიშვილის“ - სახელის მინიჭების შესახებ
განკარგულება1403, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიხაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩის ,,ექვთიმე თაყაიშვილის“ - სახელის მინიჭების შესახებ - დანართი
განკარგულება1403, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩის “ შეკვეთილის გზატკეცილი“ - ის სახელის მინიჭების შესახებ
განკარგულება1503, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩის “ შეკვეთილის გზატკეცილი“ - ის სახელის მინიჭების შესახებ - დანართი
განკარგულება1503, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯუმათის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩის ,,მონასტრის ქუჩის“ - სახელის მინიჭების შესახებ
განკარგულება1603, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯუმათის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩის ,,მონასტრის ქუჩის“ - სახელის მინიჭების შესახებ - დანართი
განკარგულება1603, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ზღვის სანაპიროზე არსებულ გასასვლელისათვის ,,ნიკოლოზ ქარცივაძის“
სახელის მინიჭების თაობაზე - გარდაცვალების ვადის შეზღუდვიდან გამომდინარე გამონაკლისის დაშვების მიზანშეწონილობის შესახებ
განკარგულება1703, 7, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ
ბულვარში, პარკში, სკვერში ან პლაჟზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის
მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოლისას გასატარებელი
ღონისძიებების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების
თაობაზე
განკარგულება1803, 7, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ
ბულვარში, პარკში, სკვერში ან პლაჟზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის
მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოლისას გასატარებელი
ღონისძიებების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების
თაობაზე - დანართი 1
განკარგულება1803, 7, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ
ბულვარში, პარკში, სკვერში ან პლაჟზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის
მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოლისას გასატარებელი
ღონისძიებების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების
თაობაზე - დანართი 2
განკარგულება1803, 7, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველების-ძაღლის და
კატისყოლის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე
განკარგულება1903, 7, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველების-ძაღლის და
კატისყოლის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე - დანართი 1
განკარგულება1903, 7, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინაური ცხოველების-ძაღლის და
კატისყოლის წესის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე - დანართი 2
განკარგულება1903, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 1%-ის მიერ პეტიციის სახით ინიციირებული ,,მოსამზადებელი ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის“ - შემუშავებისა და შესწავლის მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება2003, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების სამუშაოთა
ორგანიზების მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ
განკარგულება2103, 7, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული
სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ -
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
განკარგულება2204, 4, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული
სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ -
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 1
განკარგულება2204, 4, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული
სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ -
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 2
განკარგულება2204, 4, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა
და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება2304, 4, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა
და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება2304, 4, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლისა
და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება2304, 4, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის
შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“
განკარგულება2404, 4, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის
შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება2404, 4, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის
შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება2404, 4, 2018გადმოწერეთ
,,მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან
ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და
სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება2504, 4, 2018გადმოწერეთ
,,მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან
ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და
სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება2504, 4, 2018გადმოწერეთ
,,მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან
ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და
სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება2504, 4, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის
სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება2604, 4, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის
სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება2604, 4, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კურორტ გომისმთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ“განკარგულება2704, 4, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კურორტ გომისმთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ“ - დანართიგანკარგულება2704, 4, 2018გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017
წლის ბიუჯეტების შესრულების წლიური ანგარიშების დამტკიცების შესახებ
განკარგულება2804, 30, 2018გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017
წლის ბიუჯეტების შესრულების წლიური ანგარიშების დამტკიცების შესახებ - დანართი 1
განკარგულება2804, 30, 2018გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017
წლის ბიუჯეტების შესრულების წლიური ანგარიშების დამტკიცების შესახებ - დანართი 2
განკარგულება2804, 30, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ნოემბრის
№1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
განკარგულება2905, 2, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ნოემბრის
№1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე - დანართი
განკარგულება2905, 2, 2018გადმოწერეთ
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი-მერცხალი“-ს ორგანიზაციულ სტრუქტურაში ცვლილებების განხორციელებისა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაგანკარგულება3005, 2, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ
განკარგულება3105, 2, 2018გადმოწერეთ
,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ -განკარგულება3205, 2, 2018გადმოწერეთ
,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება3205, 2, 2018გადმოწერეთ
,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის განსახორციელებლად გათვალისწინებული თანხების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება3205, 2, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება3305, 2, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება3305, 2, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება3305, 2, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 3განკარგულება3305, 2, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის სამუშაო გეგმის
დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება3405, 2, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის სამუშაო გეგმის
დამტკიცების შესახებ“ - დანართი
განკარგულება3405, 2, 2018გადმოწერეთ
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებგანკარგულება3505, 18, 2018გადმოწერეთ
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ - დანართიგანკარგულება3505, 18, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის
მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთის დადგენის შესახებ“
განკარგულება3605, 18, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის
მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთის დადგენის შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება3605, 18, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის
მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთის დადგენის შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება3605, 18, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ს/კ26.12.14.007)
სოფელ ოზურგეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 400 კვ.მ.
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით
გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის
შესახებ
განკარგულება3706, 6, 2018გადმოწერეთ
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრი“-ს დაფუძნებისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება3806, 6, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის
შესრულების მიმოხილვის შესახებ
განკარგულება3906, 6, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის
შესრულების მიმოხილვის შესახებ - დანართი
განკარგულება3906, 6, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს აპარატის მიერ საჯარო
ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის
დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება4006, 6, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს აპარატის მიერ საჯარო
ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის
დამტკიცების შესახებ“ -დანართი 1
განკარგულება4006, 6, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს აპარატის მიერ საჯარო
ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის
დამტკიცების შესახებ“ -დანართი 2
განკარგულება4006, 6, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის
ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება4106, 6, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის
ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება4106, 6, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის
ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება4106, 6, 2018გადმოწერეთ
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების ადმინისტრაციული ერთეულში
(შეკვეთილი) ბეტონის შიდა გზების რეაბილიტაციის პროექტის მოწონების
თაობაზე
განკარგულება4206, 6, 2018გადმოწერეთ
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების ადმინისტრაციული ერთეულში
(შეკვეთილი) ბეტონის შიდა გზების რეაბილიტაციის პროექტის მოწონების
თაობაზე - დანართი
განკარგულება4206, 6, 2018გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული
მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი საავტომობილო გზების სიის
დამტკიცებისა და საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების დაგეგმარების შესახებ
განკარგულება4307, 18, 2018გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული
მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი საავტომობილო გზების სიის
დამტკიცებისა და საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების დაგეგმარების შესახებ - დანართი 1
განკარგულება4307, 18, 2018გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული
მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი საავტომობილო გზების სიის
დამტკიცებისა და საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების დაგეგმარების შესახებ - დანართი 2
განკარგულება4307, 18, 2018გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული
მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი საავტომობილო გზების სიის
დამტკიცებისა და საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების დაგეგმარების შესახებ - დანართი 3
განკარგულება4307, 18, 2018გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული
მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი საავტომობილო გზების სიის
დამტკიცებისა და საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების დაგეგმარების შესახებ - დანართი 4
განკარგულება4307, 18, 2018გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული
მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი საავტომობილო გზების სიის
დამტკიცებისა და საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების დაგეგმარების შესახებ - დანართი 5
განკარგულება4307, 18, 2018გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული
მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი საავტომობილო გზების სიის
დამტკიცებისა და საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების დაგეგმარების შესახებ - დანართი 6
განკარგულება4307, 18, 2018გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული
მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი საავტომობილო გზების სიის
დამტკიცებისა და საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების დაგეგმარების შესახებ - დანართი 7
განკარგულება4307, 18, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო
საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის
დადგენის შესახებ“
განკარგულება4407, 18, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო
საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის
დადგენის შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება4407, 18, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო
საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის
დადგენის შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება4407, 18, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის
თანხმობის მიცემის შესახებ
განკარგულება4507, 18, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის
თანხმობის მიცემის შესახებ - დანართი
განკარგულება4507, 18, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებგანკარგულება4607, 18, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პეტიციის წარმდგენი (მხარდამჭერი) ამომრჩევლების სიის ბლანკის ტიპური ფორმის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება4707, 18, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პეტიციის წარმდგენი (მხარდამჭერი) ამომრჩევლების სიის ბლანკის ტიპური ფორმის დამტკიცების შესახებ“ - დანართიგანკარგულება4707, 18, 2018გადმოწერეთ
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება4808, 1, 2018გადმოწერეთ
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება4808, 1, 2018გადმოწერეთ
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება4808, 1, 2018გადმოწერეთ
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 3განკარგულება4808, 1, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2018–2019
წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება4908, 1, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2018–2019
წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება4908, 1, 2018გადმოწერეთ
”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულების დირექტორის
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება5008, 1, 2018გადმოწერეთ
”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულების დირექტორის
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება5008, 1, 2018გადმოწერეთ
”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულების დირექტორის
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება5008, 1, 2018გადმოწერეთ
”სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და
საჯარო დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის
დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება5108, 1, 2018გადმოწერეთ
”სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და
საჯარო დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის
დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება5108, 1, 2018გადმოწერეთ
”სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და
საჯარო დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის
დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება5108, 1, 2018გადმოწერეთ
”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის
პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალისთვის
სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების
შესახებ“
განკარგულება5208, 1, 2018გადმოწერეთ
”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის
პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალისთვის
სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების
შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება5208, 1, 2018გადმოწერეთ
”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის
პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების პერსონალისთვის
სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების
შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება5208, 1, 2018გადმოწერეთ
”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო
მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების,ანგარიშგების
სისტემის დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება5308, 1, 2018გადმოწერეთ
”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო
მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების,ანგარიშგების
სისტემის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება5308, 1, 2018გადმოწერეთ
”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო
მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების,ანგარიშგების
სისტემის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება5308, 1, 2018გადმოწერეთ
”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო
მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების
პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება5408, 1, 2018გადმოწერეთ
”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო
მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების
პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება5408, 1, 2018გადმოწერეთ
”სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო
მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების
პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება5408, 1, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებგანკარგულება5508, 10, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ - დანართიგანკარგულება5508, 10, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების სამუშაოთა
ორგანიზების მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ
განკარგულება5608, 10, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების - გერბისა და დროშის შემუშავების
მიზნით კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო წესის დამტიცების შესახებ
განკარგულება5708, 10, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების - გერბისა და დროშის შემუშავების
მიზნით კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო წესის დამტიცების შესახებ - დანართი 1
განკარგულება5708, 10, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების - გერბისა და დროშის შემუშავების
მიზნით კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო წესის დამტიცების შესახებ - დანართი 2
განკარგულება5708, 10, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება5808, 10, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება5808, 10, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება5808, 10, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 3განკარგულება5808, 10, 2018გადმოწერეთ
„მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება5909, 5, 2018გადმოწერეთ
„მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება5909, 5, 2018გადმოწერეთ
„მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება5909, 5, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება6009, 5, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება6009, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ“განკარგულება6109, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება6109, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება6109, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასურისა და ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ“განკარგულება6209, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასურისა და ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება6209, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საწყისი საპრივატიზებო საფასურისა და ქირის საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება6209, 5, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობის რეგულირების შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
განკარგულება6309, 5, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობის რეგულირების შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 1
განკარგულება6309, 5, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გარე ვაჭრობის რეგულირების შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 2
განკარგულება6309, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება6409, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება6409, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება6409, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კურორტ გომის მთის მიწათსარგებლობის
გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება6509, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კურორტ გომის მთის მიწათსარგებლობის
გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება6509, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კურორტ გომის მთის მიწათსარგებლობის
გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება6509, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კურორტ გომის მთის მიწათსარგებლობის
გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 3
განკარგულება6509, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების ასაშენებლად მშენებლობის ნებართვის საჭიროების შესახებ“განკარგულება6609, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების ასაშენებლად მშენებლობის ნებართვის საჭიროების შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება6609, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობების ასაშენებლად მშენებლობის ნებართვის საჭიროების შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება6609, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება6710, 3, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება6710, 3, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება6710, 3, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 3განკარგულება6710, 3, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 4განკარგულება6710, 3, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 5განკარგულება6710, 3, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 6განკარგულება6710, 3, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 7განკარგულება6710, 3, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 8განკარგულება6710, 3, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 9განკარგულება6710, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების
სერვიტუტით გამოყენებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის
თანხმობის მიცემის შესახებ
განკარგულება6810, 3, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება6910, 3, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება6910, 3, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება6910, 3, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 3
განკარგულება6910, 3, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება7010, 3, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება7010, 3, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებისა და ჯილდოების შემოღებისა და მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება7010, 3, 2018გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთში ერისთავის ქუჩაზე საგზაო ნიშნის განთავსების
ორგანიზების შესახებ
განკარგულება7110, 3, 2018გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთში ერისთავის ქუჩაზე საგზაო ნიშნის განთავსების
ორგანიზების შესახებ - დანართი
განკარგულება7110, 3, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლეების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება7211, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლეების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1განკარგულება7211, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლეების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2განკარგულება7211, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
საპრივატიზაციოობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება7311, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
საპრივატიზაციოობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება7311, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შემოქმედის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩისათვის ,,შერმადინ ჭკუასელის“ - სახელის მინიჭების შესახებ
განკარგულება7411, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შემოქმედის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩისათვის ,,შერმადინ ჭკუასელის“ - სახელის მინიჭების შესახებ - დანართი 1
განკარგულება7411, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შემოქმედის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩისათვის ,,შერმადინ ჭკუასელის“ - სახელის მინიჭების შესახებ - დანართი 2
განკარგულება7411, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩისათვის ,,წმინდა ბარბარეს“ - სახელის მინიჭების შესახებ
განკარგულება7511, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩისათვის ,,წმინდა ბარბარეს“ - სახელის მინიჭების შესახებ - დანართი
განკარგულება7511, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩისათვის ,,შავი ზღვის“ ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ
განკარგულება7611, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულში
მდებარე ქუჩისათვის ,,შავი ზღვის“ ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ - დანართი
განკარგულება7611, 7, 2018გადმოწერეთ
,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრში საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“-თ გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ტიპიური ფორმებისა და მათი აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება7711, 7, 2018გადმოწერეთ
,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრში საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“-თ გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ტიპიური ფორმებისა და მათი აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება7711, 7, 2018გადმოწერეთ
,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრში საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“-თ გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ტიპიური ფორმებისა და მათი აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება7711, 7, 2018გადმოწერეთ
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის პარკირების მართვის ცენტრი’’-ს დაფუძნებისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება7811, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი
ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება7911, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი
ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება7911, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი
ქონებების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტი მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ
განკარგულება8011, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი
ქონებების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტი მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ - დანართი
განკარგულება8011, 7, 2018გადმოწერეთ
,,სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბახვის საჯარო სკოლისთვის
წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელის მინიჭების შესახებ“
განკარგულება8111, 7, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონებების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება8212, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ს/კ26.33.23.103) შემოქმედი ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 6000 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“განკარგულება8312, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ს/კ26.33.23.103) შემოქმედი ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 6000 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება8312, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ს/კ26.33.23.103) შემოქმედი ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 6000 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება8312, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ს/კ26.33.23.103) შემოქმედი ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 6000 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - დანართი 3განკარგულება8312, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“განკარგულება8412, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება8412, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება8412, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება8512, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება8512, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება8512, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 3განკარგულება8512, 5, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება8612, 5, 2018გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება8612, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის პერსონალური
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება8712, 5, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის
დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება8812, 5, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება8912, 5, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება8912, 5, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება8912, 5, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 3განკარგულება8912, 5, 2018გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 4განკარგულება8912, 5, 2018გადმოწერეთ
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული
სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება9012, 26, 2018გადმოწერეთ
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული
სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება9012, 26, 2018გადმოწერეთ
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული
სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება9012, 26, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019-2020 წლებში, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე“განკარგულება9112, 26, 2018გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2019-2020 წლებში, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე“ - დანართიგანკარგულება9112, 26, 2018გადმოწერეთ
სათაურიდოკუმენტის ტიპინომერითარიღიგადმოსაწერი ლინკი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დროებითი
სამანდატო კომისიის არჩევის შესახებ
განკარგულება111, 27, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დროებითი
ხმის დამთვლელი კომისიის არჩევის შესახებ
განკარგულება211, 27, 2017გადმოწერეთ
ახლადარჩეული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ
განკარგულება311, 27, 2017გადმოწერეთ
ახლადარჩეული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
უფლებამოსილების ცნობის შესახებ
განკარგულება411, 27, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
განკარგულება511, 27, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ
განკარგულება611, 27, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო
კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
განკარგულება711, 27, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
განკარგულება811, 27, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებგანკარგულება911, 27, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის,
სპორტისა და სოციალური საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
განკარგულება1011, 27, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებგანკარგულება1111, 27, 2017გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება1212, 4, 2017გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 1განკარგულება1212, 4, 2017გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 2განკარგულება1212, 4, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის
დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე;
განკარგულება1312, 4, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის
დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე; - დანართი 1
განკარგულება1312, 4, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის
დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე; - დანართი 2
განკარგულება1312, 4, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო
კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება1412, 4, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული
დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების
მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
განკარგულება1512, 4, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული
დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების
მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 1
განკარგულება1512, 4, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული
დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების
მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 2
განკარგულება1512, 4, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის
დამტკიცების შესახებ
განკარგულება1612, 4, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის,
სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე
განკარგულება1712, 4, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის,
სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე - დანართი 1
განკარგულება1712, 4, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის,
სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე - დანართი 2
განკარგულება1712, 4, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის,
სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა
კომისიის“ პერსონალური შემადგენლობის
დამტკიცების შესახებ
განკარგულება1812, 4, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების
დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების
თაობაზე
განკარგულება1912, 4, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების
დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების
თაობაზე - დანართი 1
განკარგულება1912, 4, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების
დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების
თაობაზე - დანართი 2
განკარგულება1912, 4, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება2012, 4, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო,
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
განკარგულება2112, 4, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო,
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 1
განკარგულება2112, 4, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო,
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 2
განკარგულება2112, 4, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო,
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის
დამტკიცების შესახებ
განკარგულება2212, 4, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული, მონაწილეობითი დაგეგმვისა და კომუნიკაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება2312, 4, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული, მონაწილეობითი დაგეგმვისა და კომუნიკაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 1განკარგულება2312, 4, 2017გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული, მონაწილეობითი დაგეგმვისა და კომუნიკაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 2განკარგულება2312, 4, 2017გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების
მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
განკარგულება2412, 4, 2017გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების
მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 1
განკარგულება2412, 4, 2017გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების
მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 2
განკარგულება2412, 4, 2017გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების
დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
განკარგულება2512, 4, 2017გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების
დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 1
განკარგულება2512, 4, 2017გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების
დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 2
განკარგულება2512, 4, 2017გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის და
ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
განკარგულება2612, 4, 2017გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის და
ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 1
განკარგულება2612, 4, 2017გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფის და
ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 2
განკარგულება2612, 4, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების
თაობაზე
განკარგულება2712, 4, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების
თაობაზე - დანართი 1
განკარგულება2712, 4, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების
თაობაზე - დანართი 2
განკარგულება2712, 4, 2017გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და
მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
განკარგულება2812, 4, 2017გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და
მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 1
განკარგულება2812, 4, 2017გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და
მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 2
განკარგულება2812, 4, 2017გადმოწერეთ
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის
და ახალგაზრდობის საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ “ -
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად,
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
განკარგულება2912, 4, 2017გადმოწერეთ
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის
და ახალგაზრდობის საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ “ -
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად,
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 1
განკარგულება2912, 4, 2017გადმოწერეთ
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის
და ახალგაზრდობის საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ “ -
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად,
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 2
განკარგულება2912, 4, 2017გადმოწერეთ
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე
განკარგულება3012, 4, 2017გადმოწერეთ
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე - დანართი 1
განკარგულება3012, 4, 2017გადმოწერეთ
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე - დანართი 2
განკარგულება3012, 4, 2017გადმოწერეთ
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის,
ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე
განკარგულება3112, 4, 2017გადმოწერეთ
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის,
ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე - დანართი 1
განკარგულება3112, 4, 2017გადმოწერეთ
,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის,
ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე - დანართი 2
განკარგულება3112, 4, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის,
ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯამრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის
პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N18 განკარგულებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
განკარგულება3212, 22, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვის და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზეგანკარგულება3312, 22, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 4 დეკემბრის N22 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზეგანკარგულება3412, 22, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი, ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2018 წელს რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე
განკარგულება3512, 22, 2017გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი, ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2018 წელს რეგიონული განვითარების პროექტების ფონდიდან განსახორციელებელი და დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების თაობაზე - დანართი
განკარგულება3512, 22, 2017გადმოწერეთ
სათაურიდოკუმენტის ტიპინომერითარიღიგადმოსაწერი ლინკი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონებების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება101, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონებების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ - დანართიგანკარგულება101, 6, 2016გადმოწერეთ
ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრიაციო კომპლექსის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის, კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის და ტერიტორიის გამოყენების და განაშენიანების წესის შეთანხმების შესახებგანკარგულება201, 6, 2016გადმოწერეთ
ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრიაციო კომპლექსის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის, კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის და ტერიტორიის გამოყენების და განაშენიანების წესის შეთანხმების შესახებ - დანართი 1განკარგულება201, 6, 2016გადმოწერეთ
ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრიაციო კომპლექსის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის, კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის და ტერიტორიის გამოყენების და განაშენიანების წესის შეთანხმების შესახებ - დანართი 2განკარგულება201, 6, 2016გადმოწერეთ
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დაფუძნებისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება301, 6, 2016გადმოწერეთ
ევროკომისიასა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს შორის, გრანტის გადაცემის თაობაზე გასაფორმებელი ხელშეკრულების შეთანხმების შესახებგანკარგულება401, 22, 2016გადმოწერეთ
ევროკომისიასა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს შორის, გრანტის გადაცემის თაობაზე გასაფორმებელი ხელშეკრულების შეთანხმების შესახებ - დანართიგანკარგულება401, 22, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება501, 22, 2016გადმოწერეთ
„დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების თაობაზე“-
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
განკარგულება602, 3, 2016გადმოწერეთ
„დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების თაობაზე“-
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 1
განკარგულება602, 3, 2016გადმოწერეთ
„დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების თაობაზე“-
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 2
განკარგულება602, 3, 2016გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული
პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და
პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების
თაობაზე
განკარგულება702, 3, 2016გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული
პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და
პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების
თაობაზე - დანართი 1
განკარგულება702, 3, 2016გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული
პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და
პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების
თაობაზე - დანართი 2
განკარგულება702, 3, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება802, 3, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1
განკარგულება802, 3, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის
ანგარიში 2015 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ
განკარგულება902, 3, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის ანგარიში 2015
წელში გაწეული მუშაობის შესახებ
განკარგულება1002, 3, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო,
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის ანგარიში 2015 წელში გაწეული
მუშაობის შეფასების შესახებ
განკარგულება1102, 3, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის ანგარიში 2015 წელში გაწეული
მუშაობის შესახებ
განკარგულება1202, 3, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის,
სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა
კომისიის ანგარიში 2015 წელში გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ
განკარგულება1302, 3, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის I კვარტლის სამუშაო გეგმის
დამტკიცების შესახებ
განკარგულება1402, 3, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის I კვარტლის სამუშაო გეგმის
დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება1402, 3, 2016გადმოწერეთ
,,სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოზურგეთის საჯარო
სკოლისთვის საქართველოს ეროვნული გმირის,ზაზა დამენიას სახელის
მინიჭების შესახებ“
განკარგულება1503, 2, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების
ანგარიშის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება1603, 2, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების
ანგარიშის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1
განკარგულება1603, 2, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების
ანგარიშის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2
განკარგულება1603, 2, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება1703, 2, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება1703, 2, 2016გადმოწერეთ
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების
ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის
დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება1803, 2, 2016გადმოწერეთ
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების
ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის
დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება1803, 2, 2016გადმოწერეთ
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების
ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის
დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება1803, 2, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის სანებართვო
მოწმობის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმისა და ამ ფორმის გამოყენების,
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება1903, 2, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის სანებართვო
მოწმობის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმისა და ამ ფორმის გამოყენების,
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება1903, 2, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის სანებართვო
მოწმობის, როგორც მკაცრი აღრიცხვის ფორმისა და ამ ფორმის გამოყენების,
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება1903, 2, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მერიის
ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 5008 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
განკარგულება2003, 2, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა ურეკის
(წვერმაღალის) ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე 1784 კვ.მ.
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფო
საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
განკარგულება2103, 2, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვის გეგმის
შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება2203, 2, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვის გეგმის
შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება2203, 2, 2016გადმოწერეთ
„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში მიღებული თანხის
განაწილების შესახებ
განკარგულება2303, 2, 2016გადმოწერეთ
„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში მიღებული თანხის
განაწილების შესახებ - დანართი
განკარგულება2303, 2, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ნასაკირალის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებგანკარგულება2403, 30, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 2015
წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ
განკარგულება2504, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 2015
წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ -დანართი
განკარგულება2504, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის
2015 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ
განკარგულება2604, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის
2015 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ - დანართი
განკარგულება2604, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის 2015 წლის
ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ
განკარგულება2704, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის 2015 წლის
ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ - დანართი
განკარგულება2704, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის 2015
წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ
განკარგულება2804, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის 2015
წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ - დანართი
განკარგულება2804, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა
და ქონების მართვის სამსახურის 2015 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის
შესახებ
განკარგულება2904, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა
და ქონების მართვის სამსახურის 2015 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის
შესახებ - დანართი
განკარგულება2904, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტისა და
ტურიზმის განვითარების სამსახურის 2015 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ
განკარგულება3004, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტისა და
ტურიზმის განვითარების სამსახურის 2015 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ - დანართი
განკარგულება3004, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, ახალგაზრდობის
საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახურის ანგარიში 2015 წელს გაწეული
მუშაობის შესახებ
განკარგულება3104, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, ახალგაზრდობის
საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახურის ანგარიში 2015 წელს გაწეული
მუშაობის შესახებ - დანართი
განკარგულება3104, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის
განვითარების სამსახურის 2015 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ
განკარგულება3204, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის
განვითარების სამსახურის 2015 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ - დანართი
განკარგულება3204, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და
მობილიზაციის სამსახურის 2015 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ
განკარგულება3304, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და
მობილიზაციის სამსახურის 2015 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ - დანართი
განკარგულება3304, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება3404, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება3404, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება3504, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის
შესრულების მიმოხილვის შესახებ
განკარგულება3605, 4, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის
შესრულების მიმოხილვის შესახებ - დანართი
განკარგულება3605, 4, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო
ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება3705, 4, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო
ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1
განკარგულება3705, 4, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო
ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2
განკარგულება3705, 4, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სერვიტუტით გამოყენებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება3805, 4, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო
ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება3906, 1, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო
ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1
განკარგულება3906, 1, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო
ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2
განკარგულება3906, 1, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ცნობის
შესახებ
განკარგულება4006, 15, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის
განთავსების რეგულირების შესახებ
განკარგულება4106, 15, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის
განთავსების რეგულირების შესახებ - დანართი
განკარგულება4106, 15, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება4207, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება4207, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი
ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ
განკარგულება4307, 6, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ“
განკარგულება4407, 6, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება4407, 6, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება4407, 6, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო,
იურდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის
დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება4507, 6, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგემარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის
დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება4607, 6, 2016გადმოწერეთ
„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში მიღებული თანხის განაწილების შესახებგანკარგულება4707, 6, 2016გადმოწერეთ
„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში მიღებული თანხის განაწილების შესახებ - დანართიგანკარგულება4707, 6, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ
განკარგულება4807, 15, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება4908, 3, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართიგანკარგულება4908, 3, 2016გადმოწერეთ
ოზუგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
განკარგულება5008, 3, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ნატანების (შეკვეთილი, კაპროვანი) ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ შავისღვისპირა პლაჟზე ბაზირების პუნქტების განსაზღვრის შესახებგანკარგულება5108, 3, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მეორე კვარტლის
შესრულების მიმოხილვის შესახებ.
განკარგულება5208, 3, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მეორე კვარტლის
შესრულების მიმოხილვის შესახებ. - დანართი
განკარგულება5208, 3, 2016გადმოწერეთ
ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში
არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის
უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ
განკარგულება5308, 3, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სააგიტაციო მასალის
განთავსების რეგულირების შესახებ“
განკარგულება5408, 17, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრიაციო
ტერიტორიაზე სოფელ ნატანებში განაშენიანების რეგულირების გეგმის
შეთანხმების შესახებ”
განკარგულება5509, 7, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრიაციო
ტერიტორიაზე სოფელ ნატანებში განაშენიანების რეგულირების გეგმის
შეთანხმების შესახებ” - დანართი
განკარგულება5509, 7, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება5609, 7, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება5609, 7, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის
იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად და საჯარო
ინფორმაციის ბეჭდური სახით გამოქვეყნების წესის და გამოსაქვეყნებელი
საჯარო ინფორმაციის ნუსხის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება5709, 7, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის
იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად და საჯარო
ინფორმაციის ბეჭდური სახით გამოქვეყნების წესის და გამოსაქვეყნებელი
საჯარო ინფორმაციის ნუსხის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება5709, 7, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის
იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად და საჯარო
ინფორმაციის ბეჭდური სახით გამოქვეყნების წესის და გამოსაქვეყნებელი
საჯარო ინფორმაციის ნუსხის, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება5709, 7, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ“
განკარგულება5810, 5, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება5810, 5, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება5810, 5, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება5910, 5, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება6011, 2, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში, სოფელ გურიანთის
ადმინისტრაციულ ერთეულში, არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის
უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის
თანხმობის მიცემის შესახებ
განკარგულება6111, 2, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა ურეკის
ადმინისტრაციულ ერთეულში მაგნეტიტის სანაპირო ზოლში მდებარე
(ს.კ.№26.28.13.233) უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში
გადაცემის შესახებ
განკარგულება6211, 2, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის
შესრულების მიმოხილვის შესახებ.
განკარგულება6311, 2, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის
შესრულების მიმოხილვის შესახებ. - დანართი 1
განკარგულება6311, 2, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის
შესრულების მიმოხილვის შესახებ. - დანართი 2
განკარგულება6311, 2, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“,
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
განკარგულება6411, 18, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“,
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 1
განკარგულება6411, 18, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“,
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 2
განკარგულება6411, 18, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“,
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 3
განკარგულება6411, 18, 2016გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“,
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე - დანართი 4
განკარგულება6411, 18, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება6512, 7, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება6512, 7, 2016გადმოწერეთ
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად
მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების
დამტკიცების შესახებ
განკარგულება6612, 7, 2016გადმოწერეთ
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად
მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების
დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება6612, 7, 2016გადმოწერეთ
“სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის“ ფარგლებში 2016 წლის 2 მარტის N23
განკარგულებით მიღებული თანხების ნაშთის განაწილების შესახებ
განკარგულება6712, 7, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში მიღებული თანხის განაწილების შესახებ“განკარგულება6812, 7, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში მიღებული თანხის განაწილების შესახებ“ - დანართიგანკარგულება6812, 7, 2016გადმოწერეთ
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან სესხის აღებისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება6912, 12, 2016გადმოწერეთ
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან გრანტის
მიღებისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ
განკარგულება7012, 12, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნატანების (შეკვეთილი) ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებგანკარგულება7112, 12, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნატანების (შეკვეთილი) ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ - დანართიგანკარგულება7112, 12, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება7212, 12, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართიგანკარგულება7212, 12, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება7312, 12, 2016გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართიგანკარგულება7312, 12, 2016გადმოწერეთ
სათაურიდოკუმენტის ტიპინომერითარიღიგადმოსაწერი ლინკი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების 2012-2013 წლების საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორული დასკვნის თაობაზეგანკარგულება101, 8, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ „განკარგულება201, 8, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება301, 8, 2015გადმოწერეთ
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება401, 8, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება502, 4, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება602, 4, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება702, 4, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე „განკარგულება802, 4, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების გერბისა და დროშის შექმნის თაობაზე ჩასატარებელ სამუშაოთა ორგანიზების მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებგანკარგულება902, 4, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების - გერბისა და დროშის შემუშავების მიზნით კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო წესის დამტიცების შესახებგანკარგულება1002, 4, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის და 2015 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმების დამტკიცების შესახებგანკარგულება1102, 4, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ 2014 წლის 6 თვეში გაწეული მუშაობის თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ. ჭანუყვაძის ანგარიშის შესახებგანკარგულება1202, 4, 2015გადმოწერეთ
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების დამტკიცების შესახებგანკარგულება1302, 4, 2015გადმოწერეთ
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების დამტკიცების შესახებ - დანართიგანკარგულება1302, 4, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში 2014 წელში გაწეული მუშაობის შესახებგანკარგულება1402, 4, 2015გადმოწერეთ
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის ანგარიში 2014 წელში გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებგანკარგულება1502, 4, 2015გადმოწერეთ
აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის ანგარიში 2014 წელში გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებგანკარგულება1602, 4, 2015გადმოწერეთ
სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის ანგარიში 2014 წელში გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებგანკარგულება1702, 4, 2015გადმოწერეთ
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის ანგარიში 2014 წელში გაწეული მუშაობის შესახებგანკარგულება1802, 4, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“განკარგულება1902, 19, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიულ სამსახურში ადმინისტრაციულ სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება2002, 19, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება2102, 19, 2015გადმოწერეთ
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და საკრებულოს აპარატის მიერ საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება2202, 19, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება2302, 19, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებგანკარგულება2402, 19, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება2502, 19, 2015გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება2602, 19, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო
ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება2702, 19, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება2803, 4, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ”განკარგულება2903, 4, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ქონების გასხვისების შესახებ“განკარგულება3003, 4, 2015გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის
თანხმობის მიცემის შესახებ
განკარგულება3103, 4, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებგანკარგულება3203, 4, 2015გადმოწერეთ
საკრებულოს მიერ 2014 წელში გაწეული მუშაობის თაობაზე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას ანგარიშის შესახებგანკარგულება3303, 4, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებულიშესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებგანკარგულება3403, 4, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება3504, 1, 2015გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის ძირითადი ქონების გასხვისების მიზნით - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.განკარგულება3604, 1, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ქონების გასხვისების შესახებ“განკარგულება3704, 1, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სანაპირო ზოლისთვის ნაგვის შემკრები აღჭურვილობის შესაძენად მოწყობილობის ღირებულების 100 %- ის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება3804, 1, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 4 მარტის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“განკარგულება3904, 1, 2015გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება4004, 1, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებგანკარგულება4104, 1, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებგანკარგულება4104, 1, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის
გაწეული მუშაობის ანგარიშის შეფასების შესახებ
განკარგულება4204, 1, 2015გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახურის 2014 წელს გაწეული მუშაობის ანგარისის შეფასების შესახებგანკარგულება4304, 1, 2015გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებგანკარგულება4404, 1, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის გაწეული მუშაობის ანგარიში შეფასების შესახებგანკარგულება4504, 1, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შიდა აუდიტის სამსახურის
2014 წლის ანგარიშის შესახებ
განკარგულება4604, 1, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახურის გაწეული მუშაობის ანგარიშის შეფასების შესახებგანკარგულება4704, 1, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება4805, 6, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება4905, 6, 2015გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება5005, 6, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას საჯარო აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ“განკარგულება5105, 6, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის
დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება5205, 6, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის
დამტკიცების შესახებ“ - დანართი
განკარგულება5205, 6, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების სამუშაოთა
ორგანიზების მიზნით შექმნილი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფისათვის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ
განკარგულება5305, 22, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლის უფლებამოსილების ცნობის შესახებგანკარგულება5405, 22, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „გენდერი ჩვენი
ოზურგეთისთვის“ დარეგისტრირების შესახებ
განკარგულება5505, 22, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის
დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება5606, 3, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის
შესრულების მიმოხილვის შესახებ
განკარგულება5706, 3, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის
შესრულების მიმოხილვის შესახებ - დანართი
განკარგულება5706, 3, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის პერსონალური
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება5806, 3, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის,
სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა
კომისიის“ პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება5906, 3, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება6006, 3, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო და
სარგებლობის უფლებით გასაცემი ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება6106, 3, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო და
სარგებლობის უფლებით გასაცემი ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება6106, 3, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების - გერბისა და დროშის
შემუშავების მიზნით კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო წესის
დამტკიცების შესახებ
განკარგულება6206, 3, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების - გერბისა და დროშის
შემუშავების მიზნით კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო წესის
დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება6206, 3, 2015გადმოწერეთ
„გეგმარებითი დავალება ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო
კომპლექსის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და კონკრეტული
უფლებრივი ზონირების რუკის შემუშავების“ დამტკიცების შესახებ
განკარგულება6306, 3, 2015გადმოწერეთ
„გეგმარებითი დავალება ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრეაციო
კომპლექსის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და კონკრეტული
უფლებრივი ზონირების რუკის შემუშავების“ დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება6306, 3, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის
დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება6407, 1, 2015გადმოწერეთ
დაბა ურეკის და სოფელ ნატანების (შეკვეთილი) ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ შავიზღვისპირა პლაჟზე ბაზირების პუნქტების განსაზღვრის შესახებგანკარგულება6507, 1, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის
დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება6607, 14, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის
დამტკიცების შესახებ“ - დანართი
განკარგულება6607, 14, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება6707, 14, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონებების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება6807, 14, 2015გადმოწერეთ
აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის დაკავებულ თანამდებობიდან გადაყენებასთან დაკავშირებით გამართული კენჭის ყრის შედეგების შესახებგანკარგულება6907, 22, 2015გადმოწერეთ
აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენებისათვის ფარული კენჭისყრის ბიულეტენის ფორმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება7007, 22, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის
დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება7108, 5, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის
დამტკიცების შესახებ“ - დანართი
განკარგულება7108, 5, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების და იჯარით გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება7208, 5, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების და იჯარით გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართიგანკარგულება7208, 5, 2015გადმოწერეთ
საკრებულოს წევრის შოთა ართმელაძის სადეპუტატო უფლებამოსილების შეჩერების შესახებგანკარგულება7308, 5, 2015გადმოწერეთ
საკრებულოს წევრის მიერ მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების ყოველთვიური რაოდენობისა და თითოეული მოვალეობების შესრულებისათვის ხარჯების მაქსიმალური ლიმიტის განისაზღვრის შესახებგანკარგულება7408, 24, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების
მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის
არჩევის შესახებ
განკარგულება7508, 24, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს N2
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
განკარგულება7609, 2, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს N2
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ - დანართი
განკარგულება7609, 2, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მეორე კვარტლის
შესრულების მიმოხილვის შესახებ.
განკარგულება7709, 2, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მეორე კვარტლის
შესრულების მიმოხილვის შესახებ. - დანართი
განკარგულება7709, 2, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი
საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება7809, 2, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი
საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება7809, 2, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ქონების გასხვისების შესახებ“განკარგულება7909, 2, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ქონების გასხვისების შესახებ“ - დანართიგანკარგულება7909, 2, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების
სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ
განკარგულება8009, 16, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ“
განკარგულება8110, 7, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება8110, 7, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება8110, 7, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, ხეივნების,
შესახვევების, ჩიხების, (მოედნების, სკვერების, ბულვარების) მრავალბინიანი
სახლების, სადარბაზოებისა და ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება8210, 7, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, ხეივნების,
შესახვევების, ჩიხების, (მოედნების, სკვერების, ბულვარების) მრავალბინიანი
სახლების, სადარბაზოებისა და ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება8210, 7, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, ხეივნების,
შესახვევების, ჩიხების, (მოედნების, სკვერების, ბულვარების) მრავალბინიანი
სახლების, სადარბაზოებისა და ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება8210, 7, 2015გადმოწერეთ
„მშენებლობის სანებართვო პირობების შესრულების და დასტურების თაობაზე, აქტის გამოცემის დაჩქარებული მომსახურების მოსაკრებლის გადახდის
წესისა და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“
განკარგულება8310, 7, 2015გადმოწერეთ
„მშენებლობის სანებართვო პირობების შესრულების და დასტურების თაობაზე, აქტის გამოცემის დაჩქარებული მომსახურების მოსაკრებლის გადახდის
წესისა და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება8310, 7, 2015გადმოწერეთ
„მშენებლობის სანებართვო პირობების შესრულების და დასტურების თაობაზე, აქტის გამოცემის დაჩქარებული მომსახურების მოსაკრებლის გადახდის
წესისა და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება8310, 7, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ ამომრჩევლებისთვის წარსადგენი
ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება8410, 7, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ ამომრჩევლებისთვის წარსადგენი
ანგარიშის ფორმის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება8410, 7, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი
საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება8510, 7, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი
საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება8510, 7, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ქონების გასხვისების შესახებ“განკარგულება8610, 7, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი ქონების გასხვისების შესახებ“ - დანართიგანკარგულება8610, 7, 2015გადმოწერეთ
ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრიაციო კომპლექსის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შეთანხმების შესახებგანკარგულება8710, 7, 2015გადმოწერეთ
ურეკი-შეკვეთილის ტურისტულ-სარეკრიაციო კომპლექსის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შეთანხმების შესახებ - დანართიგანკარგულება8710, 7, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა (ოჯახთა)
საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ
განკარგულება8810, 4, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა (ოჯახთა)
საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ - დანართი 1
განკარგულება8810, 4, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირთა (ოჯახთა)
საცხოვრისით უზრუნველყოფის შესახებ - დანართი 2
განკარგულება8810, 4, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო
ქონების და იჯარით გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება8910, 4, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო
ქონების და იჯარით გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება8910, 4, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება9010, 4, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება9010, 4, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება9110, 20, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 1განკარგულება9110, 20, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 2განკარგულება9110, 20, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 3განკარგულება9110, 20, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართი 4განკარგულება9110, 20, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის
მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთის დადგენის შესახებ“
განკარგულება9210, 20, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის
მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთის დადგენის შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება9210, 20, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის
მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთის დადგენის შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება9210, 20, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის
შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“
განკარგულება9310, 20, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის
შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ - დანართი 1
განკარგულება9310, 20, 2015გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის
შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ - დანართი 2
განკარგულება9310, 20, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის გეგმის
შესრულების მიმოხილვის შესახებ
განკარგულება9410, 20, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის გეგმის
შესრულების მიმოხილვის შესახებ - დანართი
განკარგულება9410, 20, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა 2016
წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება9510, 20, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა 2016
წლის სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება9510, 20, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო
ქონების და იჯარით გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება9612, 2, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო
ქონების და იჯარით გასაცემი ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ - დანართი
განკარგულება9612, 2, 2015გადმოწერეთ
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებგანკარგულება9712, 28, 2015გადმოწერეთ
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ - დანართიგანკარგულება9712, 28, 2015გადმოწერეთ
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017-2020 წლების ბიუჯეტის პროექტით გამოსაყოფ ასიგნებებზე საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარსადგენი საბიუჯეტო განაცხადის ფორმების განსაზღვრისა და შევსების წესის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება9812, 28, 2015გადმოწერეთ
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017-2020 წლების ბიუჯეტის პროექტით გამოსაყოფ ასიგნებებზე საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარსადგენი საბიუჯეტო განაცხადის ფორმების განსაზღვრისა და შევსების წესის დამტკიცების შესახებ“ - დანართიგანკარგულება9812, 28, 2015გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დროებითი სამანდატო კომისიის არჩევის შესახებგანკარგულება108, 2, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის არჩევის შესახებ განკარგულება208, 2, 2014გადმოწერეთ
ახლადარჩეული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებგანკარგულება308, 2, 2014გადმოწერეთ
ახლადარჩეული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობის შესახებგანკარგულება408, 2, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებგანკარგულება508, 2, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებგანკარგულება608, 2, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებგანკარგულება708, 2, 2014გადმოწერეთ
საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებგანკარგულება808, 2, 2014გადმოწერეთ
აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებგანკარგულება908, 2, 2014გადმოწერეთ
განათლების, კულტურის, სპორტისა და სოციალური საკითხთა კომისიის
თავმჯდომარის არჩევის შესახებ
განკარგულება1008, 2, 2014გადმოწერეთ
სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებგანკარგულება1108, 2, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება1208, 2, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება1308, 2, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის
დამტკიცების შესახებ
განკარგულება1408, 13, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“განკარგულება1508, 13, 2014გადმოწერეთ
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება1608, 13, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებგანკარგულება1708, 13, 2014გადმოწერეთ
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება1808, 13, 2014გადმოწერეთ
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებგანკარგულება1908, 13, 2014გადმოწერეთ
საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება2008, 13, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“განკარგულება2108, 13, 2014გადმოწერეთ
აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება2208, 13, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“განკარგულება2308, 13, 2014გადმოწერეთ
საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება2408, 13, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“განკარგულება2508, 13, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“განკარგულება2608, 13, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“განკარგულება2708, 13, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“განკარგულება2808, 13, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“განკარგულება2908, 13, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახურის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება3008, 13, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“განკარგულება3108, 13, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“განკარგულება3208, 13, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“განკარგულება3308, 13, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“განკარგულება3408, 13, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება3508, 13, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება3608, 27, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების მიმართ რეორგანიზაციის პროცესისა და ცვლილებების განხორციელების მიზნით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ ოზურგეთისგანკარგულება3708, 27, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის შექმნის თაობაზე“განკარგულება3808, 27, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის დებულების დამტკიცების შესახებ“განკარგულება3908, 27, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება4008, 27, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-გვერდის დებულების დამტკიცების შესახებ“განკარგულება4108, 27, 2014გადმოწერეთ
“საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების წესისადა საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებგანკარგულება4208, 27, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის უნიფიცირებული დოკუმენტების ტაბელის დამტკიცების შესახებ“-განკარგულება4308, 27, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმისწარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება4408, 27, 2014გადმოწერეთ
ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებული
მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
განკარგულება4508, 27, 2014გადმოწერეთ
ფიზიკური და კერძო სამართ იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებული
მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის თავმჯდომარის და თავმჯდომარის მოადგილის დანიშვნის შესახებ
განკარგულება4608, 27, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება4709, 3, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის შექმნის თაობაზეგანკარგულება4809, 3, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმისწარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება4909, 3, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება5009, 3, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებგანკარგულება5109, 3, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება5209, 16, 2014გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის
საშუალებით განხორციელების შესახებ
განკარგულება5309, 16, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება5409, 16, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო
კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ
განკარგულება5509, 16, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთისა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში დასუფთავების მომსახურების გაწევის მიზნით საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანების შესახებგანკარგულება5609, 16, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლის უფლებამოსილების ცნობის შესახებგანკარგულება5710, 1, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება5810, 1, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთისა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების გაწევის მიზნით საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანების შესახებგანკარგულება5910, 1, 2014გადმოწერეთ
საკრებულოს წევრის მიერ მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების ყოველთვიური ლიმიტისა და თითოეული მოვალეობების შესრულებისათვის ხარჯების მაქსიმალური ოდენობის განსაზღვრის შესახებგანკარგულება6010, 1, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგემარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება6110, 1, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება6210, 1, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება6310, 1, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება6410, 1, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება6510, 1, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება6610, 1, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება6710, 15, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს № 2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
განკარგულება6810, 15, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება6910, 15, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა
დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება7010, 15, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგემარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება7110, 15, 2014გადმოწერეთ
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება7210, 15, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი ქონების გასხვისებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება7307, 8, 2014გადმოწერეთ
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“განკარგულება7410, 15, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და გამგეობის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ “.განკარგულება7510, 15, 2014გადმოწერეთ
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზრვრის შესახებ“.განკარგულება7610, 15, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება7710, 22, 2014გადმოწერეთ
„ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის
შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“
განკარგულება7810, 22, 2014გადმოწერეთ
გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის
საშუალებით განხორციელების შესახებ
განკარგულება7910, 22, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება8011, 5, 2014გადმოწერეთ
ჯანდაცვის მომსახურების გაწევის მიზნით საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანების შესახებგანკარგულება8111, 5, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება8211, 5, 2014გადმოწერეთ
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების დამტკიცების შესახებგანკარგულება8311, 5, 2014გადმოწერეთ
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მისაღებად მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების დამტკიცების შესახებ - დანართიგანკარგულება8311, 5, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება8511, 19, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - დანართიგანკარგულება8511, 19, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ - დანართიგანკარგულება8611, 19, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება8811, 19, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება8912, 3, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის “მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ”განკარგულება9012, 3, 2014გადმოწერეთ
გამგეობის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ქონების მართვის სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მშენებლობის ნებართვასთან დაკავშირებული დოკუმენტების ტიპიური ფორმებისა და მშენებლობის სანებართვო მოწმობის აღრიცხვა - ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებგანკარგულება9112, 3, 2014გადმოწერეთ
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის ოდენობის შემოღებისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ ”განკარგულება9212, 3, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-ს წესდებაში ცვლილებების განხორციელების მიზნით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება9312, 3, 2014გადმოწერეთ
შ.პ.ს. სპორტულ გამაჯანსაღებელი საცხენოსნო სპორტული სკოლა“მარულა“-ს (ს/კ.237101881) ლიკვიდაციის მიზნით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება9412, 3, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება9512, 19, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და გამგეობის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“. განკარგულება9612, 19, 2014გადმოწერეთ
“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდების პირთა და საკრებულოს აპარატის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზრვრის შესახებ“განკარგულება9712, 19, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ
განკარგულება9812, 19, 2014გადმოწერეთ
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“განკარგულება9912, 25, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებგანკარგულება10012, 25, 2014გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება101, 30, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1განკარგულება101, 30, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2განკარგულება101, 30, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება201, 30, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურისა და ოზურგეთის კომუნალური მომსახურების ცენტრის მიმართ რეორგანიზაციის პროცესის დაწყების შესახებგანკარგულება301, 30, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურისა და ოზურგეთის კომუნალური მომსახურების ცენტრის მიმართ რეორგანიზაციის პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზეგანკარგულება401, 30, 2013გადმოწერეთ
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზეგანკარგულება501, 30, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება601, 30, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებგანკარგულება701, 30, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებგანკარგულება801, 30, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება902, 20, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1განკარგულება902, 20, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2განკარგულება902, 20, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის სამედიცინო სასწავლებელის და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმოს ოზურგეთის ცენტრალური სტადიონის მიმართ ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების შესახებგანკარგულება1002, 20, 2013გადმოწერეთ
სპორტის განვითარების, საინფორმაციო-ანალიტიკური და მეთოდური დახმარების ცენტრის და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის "გომისმთის" მიმართ ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების შესახებგანკარგულება1102, 20, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურისა და კომუნალური მომსახურების ცენტრის მიმართ რეორგანიზაციის პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზეგანკარგულება1202, 20, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის აუდიტორული შემოწმების მიზნით დამოუკიდებელი აუდიტის მოწვევის შესახებგანკარგულება1302, 20, 2013გადმოწერეთ
სკოლამდელი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრის სტრატეგიული განვითარების გეგმის დამტკიცების თაობაზეგანკარგულება1402, 20, 2013გადმოწერეთ
საკრებულოს წევრის პეტრე სალუქვაძისთვის საკრებულოს წევრობის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზეგანკარგულება1503, 10, 2013გადმოწერეთ
ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის თავმჯდომარის პეტრე სალუქვაძის დაკავებული თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებგანკარგულება1603, 10, 2013გადმოწერეთ
სამანდატო საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებგანკარგულება1703, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება1803, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1განკარგულება1803, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის წლიური ფორმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება1903, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის წლიური ფორმის დამტკიცების შესახებ - დანართიგანკარგულება1903, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზეგანკარგულება2003, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზეგანკარგულება2103, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის დასუფთავების სამსახურისა და ოზურგეთის კომუნალური მომსახურების ცენტრის მიმართ რეორგანიზაციის პროცესის დასრულების შესახებგანკარგულება2203, 10, 2013გადმოწერეთ
"ოზურგეთის სერვისცენტრი"-ს დაფუძნებისა და მისი წესდების დამტკიცების შესახებგანკარგულება2303, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის დამტკიცების თაობაზეგანკარგულება2403, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის დამტკიცების თაობაზე - დანართიგანკარგულება2403, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ უძრავი ქონების სახელმწიფოს სასარგებლოდ საკუთრების უფლების მიტოვების შესახებგანკარგულება2503, 10, 2013გადმოწერეთ
საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლის მიხეილ გოგოტიშვილის საკრებულოს წევრობის უფლებამოსილების ცნობის შესახებგანკარგულება2603, 28, 2013გადმოწერეთ
სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება2703, 28, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება2803, 28, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1განკარგულება2803, 28, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2განკარგულება2803, 28, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება2904, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართიგანკარგულება2904, 10, 2013გადმოწერეთ
ფიზიკურ და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება3004, 10, 2013გადმოწერეთ
ფიზიკურ და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის თავმჯდომარისა და თავმჯდომარის მოადგილის დანიშვნის შესახებგანკარგულება3104, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება3204, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და იურიდიულ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება3304, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება3404, 10, 2013გადმოწერეთ
ადგილობრივი გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ~ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 31 მარტის #13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებგანკარგულება3504, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის განაკვეთების შემოღებისა და მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებგანკარგულება3604, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის განაკვეთების შემოღებისა და მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ -დანართიგანკარგულება3604, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ბულვარში, პარკში, სკვერში ან პლაჟზე წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოფნის წესის დამტკიცებისა და გასატარებელი ღონისძიებების შესახებგანკარგულება3704, 10, 2013გადმოწერეთ
სკოლამდელი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრის სტრატეგიული განვითარების გეგმის დამტკიცების თაობაზეგანკარგულება3804, 10, 2013გადმოწერეთ
სკოლამდელი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრის სტრატეგიული განვითარების გეგმის დამტკიცების თაობაზე - დანართიგანკარგულება3804, 10, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებგანკარგულება3904, 26, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება4004, 26, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართიგანკარგულება4004, 26, 2013გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება4104, 26, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის საკუთრებაში არსებული ძირითადი ქონების გასხვისებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება4204, 26, 2013გადმოწერეთ
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი საცხენოსნო სპორტული სკოლა - `მარულა`-ს საწესდებო კაპიტალში ცვლილების შეტანისა და განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებგანკარგულება4304, 26, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება4405, 22, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართიგანკარგულება4405, 22, 2013გადმოწერეთ
საჯარო მოხელეთა კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების და საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებგანკარგულება4505, 22, 2013გადმოწერეთ
საჯარო მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის შექმნისა და კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებგანკარგულება4605, 22, 2013გადმოწერეთ
დაბა ურეკში საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე დროებითი ტიპის მსუბუქი კონსტრუქციის ფორმის ობიექტების განთავსების შესახებგანკარგულება4705, 22, 2013გადმოწერეთ
სკოლამდელი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრის ფილიალებში (საბავშვო-ბაღებში) არსებული მდგომარეობის შესწავლის მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებგანკარგულება4805, 22, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებგანკარგულება4906, 24, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება5006, 24, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება5106, 24, 2013გადმოწერეთ
სკოლამდელი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრისთვის დაბა ურეკის საბავშვო ბაღში საზაფხულო სეზონური ჯგუფის გახსნისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება5206, 24, 2013გადმოწერეთ
საკურორტო სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით დაბა ურეკის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებგანკარგულება5306, 24, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების სახელმწიფოს სასარგებლოდ საკუთრების უფლების მიტოვების შესახებგანკარგულება5406, 24, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევისას თავმჯდომარეობის კანდიდატთა ერთიანი სიის დამტკიცების შესახებგანკარგულება5506, 24, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის
არჩევისას საარჩევნო ბიულეტენის ფორმის განსაზღვრის შესახებ
განკარგულება5606, 24, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის
არჩევისას საარჩევნო ბიულეტენის ფორმის განსაზღვრის შესახებ - დანართი
განკარგულება5606, 24, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებგანკარგულება5706, 24, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება5807, 17, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1განკარგულება5807, 17, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2განკარგულება5807, 17, 2013გადმოწერეთ
საჯარო მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის განთავისუფლების შესახებგანკარგულება5907, 17, 2013გადმოწერეთ
საჯარო მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებგანკარგულება6007, 17, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებგანკარგულება6107, 17, 2013გადმოწერეთ
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება6207, 17, 2013გადმოწერეთ
ეკონომიკური განვითარების, ინფრასტრუქტურისა და ურბანიზაციის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება6307, 17, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებგანკარგულება6407, 17, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზეგანკარგულება6507, 17, 2013გადმოწერეთ
სკოლამდელი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრის დირექტორის ანგარიში, ცენტრის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებგანკარგულება6607, 17, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება6708, 2, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1განკარგულება6708, 2, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2განკარგულება6708, 2, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების სახელმწიფოს სასარგებლოდ საკუთრების უფლების მიტოვების შესახებგანკარგულება6808, 2, 2013გადმოწერეთ
გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურში პირადი შემადგენლობის სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებგანკარგულება6908, 21, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება7008, 21, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართიგანკარგულება7008, 21, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებგანკარგულება7108, 21, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებგანკარგულება7208, 21, 2013გადმოწერეთ
სკოლამდელი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრისთვის სათბობი შეშის ალტერნატიული საშუალების ხის საწვავი `ბრიკეტის' შესყიდვისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზეგანკარგულება7308, 21, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების სამუშაოთა ორგანიზებისათვის დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებგანკარგულება7408, 21, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების _ გერბისა და დროშის შემუშავების მიზნით კონკურსის წესის დამტკიცებისა და კონკურსის გამოცხადების თაობაზეგანკარგულება7508, 21, 2013გადმოწერეთ
ქვიშა-ხრეშის მომპოვებელი ორგანიზაციების საქმიანობის შესწავლის მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებგანკარგულება7608, 21, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება7708, 21, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება7808, 26, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართიგანკარგულება7808, 26, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება7909, 12, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართიგანკარგულება7909, 12, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრის (ს/კ.437058345) დაფუძნების თაობაზეგანკარგულება8009, 25, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო თეატრის (ს/კ.237110354) წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებგანკარგულება8109, 25, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის დირექტორის ანგარიშიგანკარგულება8209, 25, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლის დირექტორის ანგარიშიგანკარგულება8309, 25, 2013გადმოწერეთ
სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის შემუშავების მიზნით სამეცნიერო კონფერენციის მოწვევის შესახებგანკარგულება8409, 25, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება8509, 25, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართიგანკარგულება8509, 25, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება8610, 30, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალური კულტურის ცენტრის დირექტორის ანგარიში, ცენტრის მიერ გაწეული საქმიანობის შეფასების შესახებგანკარგულება8710, 30, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და დასვენების პარკის დირექტორის ანგარიშიგანკარგულება8810, 30, 2013გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე ყვავილებით მოვაჭრე ფიზიკური პირებისა და ინდივიდუალური მეწარმეეებისათვის ადგილის გამოყოფის შესახებგანკარგულება8910, 30, 2013გადმოწერეთ
მერაბ კოსტავას ქუჩაზე მდებარე სპორტული დარბაზისთვის პირველი ოზურგეთელი ოლიმპიური ჩემპიონის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებგანკარგულება9010, 30, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზეგანკარგულება9110, 30, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება9211, 5, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართიგანკარგულება9211, 5, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების სამუშაოთა ორგანიზებისათვის დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებგანკარგულება9311, 5, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებგანკარგულება9411, 20, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება9511, 20, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართიგანკარგულება9511, 20, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება9611, 20, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართიგანკარგულება9611, 20, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2014 წელს ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზეგანკარგულება9711, 29, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება9812, 25, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2014 წელს განსახორციელებელი კულტურული ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება9912, 25, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2014 წელს განსახორციელებელი სპორტული ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება10012, 25, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2014 წელს განსახორციელებელი ახალგაზრდული ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება10112, 25, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2014 წელს განსახორციელებელი ახალგაზრდული ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართიგანკარგულება10112, 25, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებგანკარგულება10212, 25, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება10312, 25, 2013გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ~
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 9 დეკემბრის #49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
განკარგულება101, 18, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება201, 18, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1განკარგულება201, 18, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2განკარგულება201, 18, 2012გადმოწერეთ
მშენებლობის სანებართვო პირობების შესრულების დადასტურების თაობაზე აქტის გამოცემის დაჩქარებული მომსახურების მოსაკრებლის გადახდის წესის და ოდენობის განსაზღვრის შესახებგანკარგულება301, 18, 2012გადმოწერეთ
სახელმწიფო და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებგანკარგულება401, 18, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებგანკარგულება501, 18, 2012გადმოწერეთ
სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულების ოზურგეთის სასპორტო სკოლის წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზეგანკარგულება601, 18, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალური კულტურის ცენტრის წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებგანკარგულება701, 18, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებგანკარგულება801, 18, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებგანკარგულება901, 18, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება1002, 1, 2012გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება1102, 1, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებგანკარგულება1203, 7, 2012გადმოწერეთ
2011 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის აუდიტორიული შემოწმების მიზნით დამოუკიდებელი აუდიტის მოწვევის შესახებგანკარგულება1303, 7, 2012გადმოწერეთ
ადგილობრივი გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებგანკარგულება1403, 7, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება1503, 7, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებგანკარგულება1603, 7, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს დებულების დამტკიცების შესახებგანკარგულება1703, 7, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების დამტკიცების შესახებგანკარგულება1803, 7, 2012გადმოწერეთ
ფიზიკურ და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება1903, 7, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გრ. კილაძის სახელობის მუსიკალური სკოლის წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებგანკარგულება2003, 7, 2012გადმოწერეთ
სკოლამდელი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრის სტრატეგიული განვითარების გეგმის დამტკიცების თაობაზეგანკარგულება2103, 7, 2012გადმოწერეთ
კომუნალური მომსახურების ცენტრის სტრატეგიული განვითარების გეგმის
დამტკიცების თაობაზე
განკარგულება2203, 7, 2012გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება2303, 7, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება2404, 25, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებგანკარგულება2504, 25, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1განკარგულება2504, 25, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2განკარგულება2504, 25, 2012გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებგანკარგულება2604, 25, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის ტერიტორიაზე ქუჩების, ხეივნების, შესახვევების, ჩიხების, (მოედნების, სკვერების, ბულვარებისათვის) სახელწოდების მინიჭების, ნუმერაციისა და მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოების, ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებგანკარგულება2704, 25, 2012გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების და კრიზისული სიტუაციების მართვისას ევაკუაციის გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება2804, 25, 2012გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტში ბუნებრივი კატასტროფების და კრიზისული სიტუაციების მართვისას ევაკუაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართიგანკარგულება2804, 25, 2012გადმოწერეთ
ისტორიული მუზეუმის სტრატეგიული განვითარების გეგმის
დამტკიცების თაობაზე
განკარგულება2904, 25, 2012გადმოწერეთ
ისტორიული მუზეუმის სტრატეგიული განვითარების გეგმის
დამტკიცების თაობაზე - დანართი
განკარგულება2904, 25, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება3005, 16, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1განკარგულება3005, 16, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2განკარგულება3005, 16, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღების შესახებგანკარგულება3105, 16, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებგანკარგულება3206, 1, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება3306, 1, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1განკარგულება3306, 1, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2განკარგულება3306, 1, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება3406, 18, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება3506, 18, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება3607, 4, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1განკარგულება3607, 4, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2განკარგულება3607, 4, 2012გადმოწერეთ
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების `გურია-ტრეველი'-ს წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებგანკარგულება3707, 4, 2012გადმოწერეთ
ქალაქ ოზურგეთის სტრატეგიული განვითარების გეგმის დამტკიცების თაობაზეგანკარგულება3807, 4, 2012გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების სახელმწიფოს სასარგებლოდ საკუთრების უფლების მიტოვების შესახებგანკარგულება3907, 4, 2012გადმოწერეთ
დაბა ურეკში საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე დროებითი ტიპის მსუბუქი კონსტრუქციის ფორმის ობიექტების განთავსების შესახებ.განკარგულება4007, 4, 2012გადმოწერეთ
საკურორტო სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით დაბა ურეკის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებგანკარგულება4107, 4, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესრულების მე-II კვარტლის მიმოხილვის შესახებგანკარგულება4207, 25, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება4307, 25, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1განკარგულება4307, 25, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2განკარგულება4307, 25, 2012გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებგანკარგულება4407, 25, 2012გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება4507, 30, 2012გადმოწერეთ
დაბა ურეკის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ შავისღვისპირა პლაჟზე ბაზირების პუნქტების განსაზღვრის შესახებგანკარგულება4608, 9, 2012გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების სახელმწიფოს სასარგებლოდ საკუთრების უფლების მიტოვების შესახებგანკარგულება4708, 9, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება4808, 9, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1განკარგულება4808, 9, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2განკარგულება4808, 9, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება4909, 5, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1განკარგულება4909, 5, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2განკარგულება4909, 5, 2012გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება5009, 5, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სასყიდლიანი სარგებლობის ფორმით გადაცემისას საწყისი წლიური ქირის ოდენობის დადგენის შესახებგანკარგულება5109, 5, 2012გადმოწერეთ
სკოლამდელი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებგანკარგულება5209, 5, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება5310, 30, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებგანკარგულება5410, 30, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებგანკარგულება5510, 30, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება5610, 30, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1განკარგულება5610, 30, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2განკარგულება5610, 30, 2012გადმოწერეთ
მშენებლობის ნებართვასთან დაკავშირებული დოკუმენტების ტიპიური ფორმებისა და მშენებლობის სანებართვო მოწმობის ფორმის აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებგანკარგულება5710, 30, 2012გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი ქონების გასხვისებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება5810, 30, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია `ქართული ოცნების' რეგისტრაციის თაობაზეგანკარგულება5911, 26, 2012გადმოწერეთ
საკრებულოს წევრის თეიმურაზ სალუქვაძისათვის საკრებულოს წევრობის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზეგანკარგულება6011, 26, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებგანკარგულება6111, 26, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება6211, 26, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1განკარგულება6211, 26, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2განკარგულება6211, 26, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებგანკარგულება6311, 26, 2012გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება6411, 26, 2012გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი ქონების გასხვისებაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის თანხმობის მიცემის შესახებგანკარგულება6511, 26, 2012გადმოწერეთ
საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლის დიმიტრი კვერღელიძის საკრებულოს წევრობის უფლებამოსილების ცნობის შესახებგანკარგულება6612, 6, 2012გადმოწერეთ
გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის ილია ვაშაყმაძის თანამდებობიდან განთავისუფლების გამო, საკრებულოს თავმჯდომარისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზეგანკარგულება6712, 6, 2012გადმოწერეთ
გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშვნის გამო, საკრებულოს თავმჯდომარისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზეგანკარგულება6812, 6, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებგანკარგულება6912, 6, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება7012, 6, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია `ერთობა'-ს რეგისტრაციის თაობაზეგანკარგულება7112, 27, 2012გადმოწერეთ
საკრებულოში ფრაქცია `ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – უმრავლესობის" წესდებაში ცვლილებების თაობაზეგანკარგულება7212, 27, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება7312, 27, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება7412, 27, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებგანკარგულება7512, 27, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებგანკარგულება7612, 27, 2012გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება101, 20, 2011გადმოწერეთ
ზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით განკარგვის და სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე' #42 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე'განკარგულება201, 20, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას საკუთრების მოწმობის ტიპიური ფორმის დამტკიცების შესახებ~ #44 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზეგანკარგულება301, 20, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებგანკარგულება401, 20, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქონების გადასახადის შემოღების თაობაზეგანკარგულება501, 20, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ' #26 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზეგანკარგულება601, 20, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ' #10 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზეგანკარგულება701, 20, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმის წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებგანკარგულება801, 20, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებგანკარგულება902, 9, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებგანკარგულება1002, 9, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის რწმუნებულთა მიერ ცნობის გაცემისა და ბეჭდის გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებგანკარგულება1102, 9, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ ზონების, პირობების და I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განთავსება/მშენებლობა Ûშესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშეგანკარგულება1202, 9, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სიბოლოების გერბისა და დროშის მიღების სამუშაოთა ორგანიზებისათვის შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფის მიერ გაწეული სამიქნობის შეფასების შესახებგანკარგულება1302, 9, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება1402, 9, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოც.კულტურული ღონისძიებებისა და საგრანტო პროგრამის დამტკიცების შესახებგანკარგულება1502, 9, 2011გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ ზონების, პირობების და I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განთავსება/მშენებლობა Ûშესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშეგანკარგულება1602, 9, 2011გადმოწერეთ
ფიზიკურ და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება1703, 2, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება1803, 2, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება1903, 2, 2011გადმოწერეთ
სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულების ოზურგეთის სასპორტო სკოლის წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზეგანკარგულება2003, 2, 2011გადმოწერეთ
2010 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებგანკარგულება2103, 2, 2011გადმოწერეთ
ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციისაგან მოსახლეხლეობისა და ტერიტორიის დაცვის შესახებ ადგილობრივი რეაგირების გეგმის დამტკიცების თაობაზეგანკარგულება2203, 2, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ' #1 განკარგულებაში ცვლილებების თაობაზეგანკარგულება2303, 14, 2011გადმოწერეთ
`ურეკი-შეკვეთილის განვითარების ცენტრი'-ს მიმართ ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების თაობაზეგანკარგულება2403, 14, 2011გადმოწერეთ
`ურეკი-შეკვეთილის განვითარების ცენტრი'-ს მიმართ სალიკვიდაციო ღონისძიებების გატარების თაობაზეგანკარგულება2503, 14, 2011გადმოწერეთ
ფიზიკურ და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზეგანკარგულება2603, 31, 2011გადმოწერეთ
`სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით' გამოყოფილი თანხის გამოყენების მიზნობრიობის განსაზღვრის მიზნით სოფლის მოსახლეობასთან წინასწარი კონსულტაციების გამართვის შესახებგანკარგულება2703, 31, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2010წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებგანკარგულება2804, 27, 2011გადმოწერეთ
2011 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულების ანგარიშის მიმოხილვის თაობაზეგანკარგულება2904, 27, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ' #1 განკარგულებაში ცვლილებების თაობაზეგანკარგულება3004, 27, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არესებული საპრივატიზაციო და სარგებლობის უფლებით (იჯარით) გასაცემი ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება3104, 27, 2011გადმოწერეთ
`ურეკი-შეკვეთილის განვითარების ცენტრი'-ს მიმართ ლიკვიდაციის პროცესის დასრულების შესახებგანკარგულება3204, 27, 2011გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ” #10 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ''განკარგულება3304, 27, 2011გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ” #26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებგანკარგულება3404, 27, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ'განკარგულება3504, 27, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გერბისა და დროშის შემუშავების სამუშაოთა ორგანიზებისათვის დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებგანკარგულება3604, 27, 2011გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების _ გერბისა და დროშის შემუშავების მიზნით კონკურსის წესის დამტკიცებისა და კონკურსის გამოცხადების თაობაზეგანკარგულება3704, 27, 2011გადმოწერეთ
საპრივატიზაციო და სარგებლობის უფლებით (იჯარით) გასაცემი ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება3805, 23, 2011გადმოწერეთ
,,ზედამხედველობის სამსახურში უწყების, მიწერილობისა, შემოწმების აქტისა და სამართალდარღვევის ოქმის აღრიცხვა ანგარიშგების, წესისა და ფორმების დამტკიცების შესახებგანკარგულება3905, 23, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ~ #1 განკარგულებაში ცვლილებების თაობაზეგანკარგულება4005, 23, 2011გადმოწერეთ
სოფ. ჭანიეთში არსებული 2400კვ.მ არასასოფლო_სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შემოქმედის ეპარქიისათვის უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე.განკარგულება4105, 23, 2011გადმოწერეთ
დაბა ურეკში საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე დროებითი ტიპის მსუბუქი კონსტრუქციის ფორმის ობიექტების განთავსების შესახებ.განკარგულება4205, 23, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ' #1 განკარგულებაში ცვლილებების თაობაზეგანკარგულება4306, 15, 2011გადმოწერეთ
`კომუნალური მომსახურების ცენტრი'-ს დაფუძვნების შესახებ #56 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზეგანკარგულება4406, 15, 2011გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არესებული საპრივატიზაციო და სარგებლობის უფლებით (იჯარით) გასაცემი ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება4506, 15, 2011გადმოწერეთ
,,სკოლამდელი საამღზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრი”-ს მიერ გაწეული საქმიანობის, ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზეგანკარგულება4706, 15, 2011გადმოწერეთ
შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზეგანკარგულება4806, 15, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ~ #1 განკარგულებაში ცვლილებების თაობაზეგანკარგულება5307, 6, 2011გადმოწერეთ
ფიზიკურ და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება5407, 6, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მიერ გაწეული საქმიანობის თაობაზე.განკარგულება5507, 6, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ' #10 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების თაობაზეგანკარგულება5607, 6, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებგანკარგულება5707, 6, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ~ #1 განკარგულებაში ცვლილებების თაობაზეგანკარგულება5907, 22, 2011გადმოწერეთ
,,კომუნალური მომსახურების ცენტრი”-ს მიერ გაწეული საქმიანობის, ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე.განკარგულება6007, 22, 2011გადმოწერეთ
,,მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი”-ს მიერ გაწეული საქმიანობის, ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზეგანკარგულება6107, 22, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლის'-ს წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებგანკარგულება6307, 22, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკი'-ს წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებგანკარგულება6407, 22, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი _ სურათების გალერეა '-ს წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებგანკარგულება6507, 22, 2011გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით მოსახლეობის ინფორმირების 2011 წლის პროგრამის დამტკიცების თაობაზეგანკარგულება6607, 22, 2011გადმოწერეთ
`კეთილმოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარების ცენტრი'-ს წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებგანკარგულება6707, 22, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის დასუფთავების სამსახური'-ს წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებგანკარგულება6807, 22, 2011გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის გამგეობის რწმუნებულთა მიერ აქტის შედგენის, ცნობის გაცემისა და ბეჭდის გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ' #10 დადგენილებეში ცვლილების შეტანის თაობაზე'განკარგულება6907, 22, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებგანკარგულება7007, 22, 2011გადმოწერეთ
დაბა ურეკში გასართობი ტიპის მოძრავი მოტოსატრანსპორტო და სატვირთო-მისაბმელიანი სატრანსპორტო საშუალებების გამოყოფილი ტერიტორიის გარეთ მოძრაობის აკრძალვის შესახებგანკარგულება7107, 22, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ' #1 განკარგულებაში ცვლილებების თაობაზეგანკარგულება7208, 1, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის შემუშავების მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის თაობაზეგანკარგულება7308, 1, 2011გადმოწერეთ
დაბა ურეკის ტერიტორიაზე ქუჩების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების ნუმერაციის შესახებგანკარგულება7408, 1, 2011გადმოწერეთ
დაბა ურეკის ტერიტორიაზე ქუჩების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების ნუმერაციის შესახებ - დანართიგანკარგულება7408, 1, 2011გადმოწერეთ
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ~ #4 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზეგანკარგულება7508, 1, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებგანკარგულება7608, 1, 2011გადმოწერეთ
,,საპორტო სკოლა”-ს მიერ გაწეული საქმიანობის, ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე.განკარგულება7708, 1, 2011გადმოწერეთ
,,სპორტის განვითარების ცენტრი”-ს მიერ გაწეული საქმიანობის, ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების თაობაზე.განკარგულება7808, 1, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და დასვენების პარკი~-ს წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებგანკარგულება7908, 1, 2011გადმოწერეთ
`საფეხბურთო კლუბი - მერცხალი~-ს წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებგანკარგულება8008, 1, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სტადიონი'-ს წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებგანკარგულება8108, 1, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ჩოგბურთის სკოლა'-ს წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებგანკარგულება8208, 1, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გრ. კილაძის სახელობის მუსიკალური სკოლა'-ს წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებგანკარგულება8308, 1, 2011გადმოწერეთ
საკრებულოს წევრის ილია ვაშაყმაძისთვის საკრებულოს წევრობის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზეგანკარგულება8408, 23, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ილია ვაშაყმაძისთვის საკრებულოს წევრობის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზეგანკარგულება8508, 23, 2011გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონების (დაბა ნარუჯის ტერიტორიაზე მდებარე გამანაწილებელი სადგურისა და მაღალი წნევის 100მმ. დიამეტრის 91.9 გრძ.მ-ის მილსადენის) სახელმწიფოს სასარგებლოდ საკუთრების უფლების მიტოვების შესახებგანკარგულება8608, 23, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ' #1 განკარგულებაში ცვლილებების თაობაზეგანკარგულება8709, 1, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ' #1 განკარგულებაში ცვლილებების თაობაზეგანკარგულება8810, 4, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლის უფლებამოსილების ცნობის შესახებგანკარგულება8910, 4, 2011გადმოწერეთ
ბოხვაურის თემის ტერიტორიაზე ქუჩების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების ნუმერაციის დამტკიცების შესახებგანკარგულება9010, 4, 2011გადმოწერეთ
სოფელ ოზურგეთის ტერიტორიაზე ქუჩების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების ნუმერაციის დამტკიცების შესახებგანკარგულება9110, 4, 2011გადმოწერეთ
ჭანიეთის თემის ტერიტორიაზე ქუჩების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების ნუმერაციის დამტკიცების შესახებგანკარგულება9210, 4, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არესებული საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებგანკარგულება9310, 4, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესრულების II კვარტლის მიმოხილვის შესახებგანკარგულება9410, 4, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის კულტურის სახლი'-ს წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებგანკარგულება9510, 4, 2011გადმოწერეთ
`ქორეოგრაფიული ანსამბლი გურია'-ს წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებგანკარგულება9610, 4, 2011გადმოწერეთ
ქ. ოზურგეთში შიგა სამგზავრო გადაზიდვისათვის მომსახურე ტრანსპორტის პარკირების, დისლოკაციის ადგილების და დგომის წესების დამტკიცების შესახებგანკარგულება9710, 4, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის #49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებგანკარგულება9810, 20, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ' #1 განკარგულებაში ცვლილებების თაობაზეგანკარგულება9910, 20, 2011გადმოწერეთ
დაბა ურეკის ტერიტორიაზე ქუჩების, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების ნუმერაციის შესახებგანკარგულება10010, 20, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთში შიგა სამგზავრო გადაზიდვების მომსახურე ტრანსპორტის პარკირების, დისლოკაციის ადგილების და დგომის წესების დამტკიცების შესახებგანკარგულება10110, 20, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს დებულების დამტკიცების შესახებგანკარგულება10210, 20, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ' #1 განკარგულებაში ცვლილებების თაობაზეგანკარგულება10311, 2, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესრულების III კვარტლის მიმოხილვის შესახებგანკარგულება10411, 2, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებგანკარგულება10511, 18, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის #49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებგანკარგულება10611, 18, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ' #1 განკარგულებაში ცვლილებების თაობაზეგანკარგულება10711, 18, 2011გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაზიანებული, გამხმარი და ხმობადი ხეების-მწვანე ნარგავების ინვენტარიზაციის შესახებგანკარგულება10811, 18, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ' #1 განკარგულებაში ცვლილებების თაობაზეგანკარგულება10912, 9, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება11012, 26, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 1განკარგულება11012, 26, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ - დანართი 2განკარგულება11012, 26, 2011გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ' #1 განკარგულებაში ცვლილებების თაობაზეგანკარგულება11112, 26, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებგანკარგულება11212, 26, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი ქონების გასხვისების შესახებგანკარგულება11312, 26, 2011გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებგანკარგულება11412, 26, 2011გადმოწერეთ
განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება2807, 19, 2010გადმოწერეთ
საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების, ინფრასტრუქტურისა და ურბანიზაციის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება3107, 19, 2010გადმოწერეთ
საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და იურდიდიულ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება3207, 19, 2010გადმოწერეთ
ფიზიკურ და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება4208, 4, 2010გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის იურიდიული პირის დაფუძნების შესახებგანკარგულება4508, 4, 2010გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის იურიდიული პირის დაფუძნების შესახებგანკარგულება4608, 4, 2010გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირის `გომისმთა'-ს დაფუძვნების შესახებ
განკარგულება4808, 4, 2010გადმოწერეთ
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის `ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ცენტრი'-ს დაფუძნების შესახებგანკარგულება4908, 4, 2010გადმოწერეთ
ოზურგეთში შიდა სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის წესების რეგულირების შესახებგანკარგულება5408, 4, 2010გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირის `კომუნალური მომსახურების ცენტრი~-ს დაფუძვნების შესახებ
განკარგულება5608, 4, 2010გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებგანკარგულება5809, 1, 2010გადმოწერეთ
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების (საბავშვო ბაღების) ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების შესახებგანკარგულება6109, 1, 2010გადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების მილსადენების (ხაზოვანო ნაგებობების) სახელმწიფოს სასარგებლოდ საკუთრების უფლების მიტოვების შესახებგანკარგულება6609, 1, 2010გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებგანკარგულება8510, 6, 2010გადმოწერეთ
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების (საბავშვო ბაღების) ლიკვიდაციის პროცესის დასრულების შესახებგანკარგულება8610, 6, 2010გადმოწერეთ
არჩილ კვერღელიძისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებგანკარგულება10411, 12, 2010გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების, ინფრასტრუქტურისა და ურბანიზაციის კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებგანკარგულება11412, 1, 2010გადმოწერეთ
`ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების დამტკიცების შესახებ~ #2 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ,განკარგულება01, 1, 1970გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის იურიდიული პირის დაფუძნების შესახებგანკარგულება08, 4, 2010გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების ხელმძღვანელთა (გამგეების) თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებგანკარგულება10, 6, 2010გადმოწერეთ
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების (საბავშვო ბაღების) ლიკვიდაციის პროცესის დასრულების შესახებგანკარგულება01, 1, 1970გადმოწერეთ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების (საბავშვო ბაღების) სალიკვიდაციო ღონისძიებების შესახებგანკარგულება09, 1, 2010გადმოწერეთ
ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებგანკარგულება10, 14, 2010გადმოწერეთ
შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი