ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი

sak_2021_5

 

მსგავსი სტატიები