ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

br_2021_32

 

დანართი:

ბრ_2021_32 დანართი

მსგავსი სტატიები