ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის მიერ 2020 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში

angarishi sivrcit_2021

 

 

მსგავსი სტატიები