ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩევლებთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე

br_2021_1292 2812

დანართი:

2022წ საკ.შეხვ.გრაფიკ.

მსგავსი სტატიები