ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე

br_2021_127 281221

დანართი:

br_2021_127 dan

მსგავსი სტატიები