ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ თვეში ერთხელ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება თვეში ერთხელ მიღებაზე

 

დანართი:

 

ბრძანება თვეში ერთხელ მიღებაზე danarti

 

 

მსგავსი სტატიები