ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი

sakrebulo_oqmi_2022_7 2904

მსგავსი სტატიები