ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მორიგი საკრებულოს სხდომის ოქმი

sakrebulossx sxdomis oqmi 2

 

 

მსგავსი სტატიები