ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი

sakrebulos 2020w.oqmi 16

მსგავსი სტატიები