ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების და სარგებლობის უფლებით გადაცემის დამატებითი წესისა და ნასყიდობის ხელშეკრულების ფორმების დამტკიცების შესახებ – ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

gan_2022_51 0510

დანართი:

განკარგულება 51-ის დანართი 1
განკარგულება 51-ის დანართი 2

მსგავსი სტატიები

შრიფტის ზომა
აირჩიეთ ფერი