ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2023-2025 წლების სტრატეგიისა და 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება_-_საფინანსოს_სტრატეგია-3.do

დანართი:

ოზურგეთის_საფინანსო_კომისიის__სტრატეგია-სამოქმედო_გეგმა_123

 

 

მსგავსი სტატიები