ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

სივრცითის სამოქმედო გეგმა

დანართი:

სივრცითის სამოქმედო გეგმა danarti

 

 

მსგავსი სტატიები