ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2022 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

br_2021_118 171221

დანართი:

br_2021_118 დან

მსგავსი სტატიები