ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2021 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

br_2021_4

5.1 2021 წ ინფრასტრუქტურის კომისი სამუშაო გეგმა და

მსგავსი სტატიები