ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის „მდგრადი ენერგეტიკისა და კლიმატის სამოქმედო გეგმის“ დამტკიცების შესახებ

განკარგულების_პროექტი

დანართი:

2023.07.31_Ozurgeti_Strategy_(SECAP)_სამუშაო_გეგმა

 

 

მსგავსი სტატიები