ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ოზურგეთის ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონებების (ს.კ. 26.26.47.306, ს.კ. 26.26.47.173, ს.კ. 26.26.01.682, ს.კ. 26.26.47.172, ს.კ. 26.26.47.080, ს.კ. 26.26.01.681, ს.კ. 26.26.46.065, ს.კ. 26.26.01.680, ს.კ. 26.26.55.161, ს.კ. 26.26.47.113, ს.კ. 26.26.47.114, ს.კ. 26.26.47.060) სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულების_პროექტი_-_უძრავ

 

 

მსგავსი სტატიები