ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. ოზურგეთის ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონებების (ს.კ. 26.26.47.306, ს.კ. 26.26.47.173, ს.კ. 26.26.01.682, ს.კ. 26.26.47.172, ს.კ. 26.26.47.080, ს.კ. 26.26.01.681, ს.კ. 26.26.46.065, ს.კ. 26.26.01.680, ს.კ. 26.26.55.161, ს.კ. 26.26.47.113, ს.კ. 26.26.47.114, ს.კ. 26.26.47.060) სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება 67

 

 

მსგავსი სტატიები