ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ოზურგეთის ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონებების ( ს.კ. 26.26.47.199, ს.კ. 26.26.47.198, ს.კ. 26.26.47.197, ს.კ. 26.26.47.195, ს.კ. 26.26.47.194, ს.კ. 26.26.47.196, ს.კ. 26.26.47.193, ს.კ. 26.26.47.192, ს.კ. 26.26.47.189, ს.კ. 26.26.47.202, ს.კ. 26.26.47.188, ს.კ. 26.26.47.127, ს.კ. 26.26.03.606, ს.კ. 26.26.48.094, ს.კ. 26.26.47.191, ს.კ. 26.26.47.190) სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება 77

 

 

მსგავსი სტატიები