ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა წახალისების შესახებ

პრემიების ბრძანება

 

 

მსგავსი სტატიები